Dna moordzaak ’t Hooft opnieuw onderzocht

In kort geding heeft de Haagse rechter besloten dat dna-bewijsmateriaal in de zaak van de moord op Haagse vastgoedhandelaar Victor ’t Hooft (in 2007) opnieuw mag worden onderzocht. De veroordeelde Remond P. krijgt beschikking over het materiaal, zodat hij het zelf kan laten onderzoeken.

Redelijke verklaring

Op het plaats delict werd dna gevonden: op het lichaam van het slachtoffer, het ter plaatse achtergelaten vuurwapen, op een geluiddemper, en op kogels en patroonhulzen. Het gerechtshof besliste in 2012 dat dit dna van P. was en dat hij hiervoor geen redelijke verklaring kon geven. De rechtbank twijfelde en sprak hem eerder vrij.

Nieuwe technieken

P. hoopt nu met de uitkomst van nieuw dna-onderzoek de mogelijkheid van alternatieve scenario’s aan te tonen voor de moord waarvoor hij is veroordeeld. De mogelijkheden van het dna-onderzoek zijn sinds 2012 door het  gebruik van nieuwe technieken aanzienlijk toegenomen. Nu kunnen dna-sporen, die destijds niet zijn onderzocht, worden geanalyseerd.

Ruwe files

Voor dit onderzoek krijgt P. het destijds vergaarde dna-materiaal, de zogenaamde ruwe dna-files in handen. Zijn verzoek heeft dus ook betrekking op ander materiaal dat voor zijn veroordeling als bewijs is gebruikt. De Staat vond dat aan zo’n verzoek alleen kan worden meegewerkt als er voldoende aanwijzingen zijn dat een hernieuwd onderzoek zou kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de strafzaak. De voorzieningenrechter oordeelt nu dat hiervan met betrekking tot het dna-materiaal wel degelijk sprake is.

Op een zitting bevestigde een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat het voorgestelde dna-onderzoek in dit geval zinvol is, en door het NFI ook zou zijn uitgevoerd als de nieuwe technieken in 2012 beschikbaar waren geweest. Een andere deskundige heeft dat op de zitting op zijn beurt bevestigd.

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat P. op dit moment geen belang heeft bij afgifte van andere bewijsstukken dan de ruwe dna-files. P.’s vordering op ander bewijsmateriaal wijst de rechter af.

Zie ook:

Knoops bekijkt Moord ’t Hooft