Doodsteken na aanranding was noodweer

De 20-jarige Pool die op 25 juli 2016 een man doodstak in de Jacob van Lennepstraat in Amsterdam-West handelde volgens de rechtbank uit noodweer. Hij wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Volgens de rechtbank was de Pool was voordat hij de man doodstak, door de man aangerand.

Emoties

Omdat er meer dan een kwartier was verstreken tussen de aanranding en de steekpartij was er geen sprake van een noodzakelijke verdediging (noodweer) door de Pool. Maar, het handelen van de Pool was volgens de rechtbank wel een rechtsreeks gevolg van de emoties die door de aanranding bij hem waren veroorzaakt. Daarmee is sprake van een verontschuldigbare overschrijding van de grenzen van een noodzakelijke verdediging: noodweerexces.

Opnieuw

De rechtbank vindt het aannemelijk dat de Pool kon verwachten dat de man hem opnieuw iets zou aandoen. De man had hem immers daarvoor ook aangerand. De angst en woede (de rechtbank noemt dat ‘hevige gemoedsbeweging’) die dat bij de Pool opwekte, maken dat zijn handelen weliswaar strafbaar is, maar ook verontschuldigbaar. De Pool wordt daarom ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het Openbaar Ministerie had betoogd dat niet duidelijk was of de Pool daadwerkelijk was aangerand. De rechtbank acht dit echter wel aannemelijk: nergens blijkt uit dat de Pool had ingestemd met de seksuele handelingen en uit de verklaring van een getuige blijkt dat de doodgestoken man eerder ook iemand heeft geprobeerd aan te randen.

Zie het vonnis.