Door corona veranderden de misdrijven

Door de maatregelen tegen besmetting en verspreiding van het coronavirus is het aantal misdrijven in het eerste half jaar van 2020 ongeveer gelijk gebleven. Het soort misdrijven dat de politie registreerde is wel sterk veranderd. Dit blijkt uit criminaliteitscijfers van de politie.

WhatsApp

Er is inmiddels meer WhatsApp-fraude, waarbij (bijvoorbeeld) mensen met fake-berichtjes worden overgehaald om geld over te maken, of waarbij mensen worden gehackt door malware op hun telefoon. Het aantal gevallen van cybercrime steeg enorm, met maar liefst 169 procent vergeleken met vorig jaar.

(Online) fraude steeg met 57 procent. Sinds eind april is het mogelijk om hier online aangifte van te doen. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt: in mei en juni werden in totaal ruim 6000 aangiften gedaan. Dit komt neer op bijna 100 van dergelijke aangiften per dag in die twee maanden.

Andere misdrijven

De maatregelen tegen het coronavirus hebben tot  gevolg gehad dat criminelen hun toevlucht namen tot andere misdrijven, zoals cyberfraude.

Nadat vanaf half maart de meeste mensen vanwege het virus zoveel mogelijk thuis bleven nam in die periode een aantal soorten criminaliteit af. Zo daalde het aantal gevallen van zakkenrollerij sterk: met 38 procent vergeleken met vorig jaar. Ook het aantal woninginbraken daalde (min 21 procent) en minder mensen reden onder invloed (min 16 procent). Met de versoepeling van de maatregelen kwam de criminaliteit ook weer op. Inmiddels is het aantal inbraken weer op niveau van voorgaande jaren.

Burenruzies

Mogelijk heeft het vele thuisblijven als gevolg van het corona-virus ook voor toename van overlast gezorgd. Het aantal meldingen van overlast is het afgelopen halfjaar gestegen. De politie zegt de handen vol te hebben gehad aan klachten over geluidshinder, burenruzies en overlast door jongeren.