Door Encrochat-hack meer drugslabs opgerold

Uit cijfers van de politie blijkt dat in de eerste helft van 2020 ongeveer 50 procent meer drugslabs zijn ontdekt in vergelijking met voorgaande jaren. Dat komt volgens de politie vooral door het rechercheonderzoek 26Lemont waarbij Encrochat door de politie werd gehackt.

65 labs

De politie kon maandenlang live meekijken met criminelen die gebruikmaakten van chatdienst Encrochat.

In de eerste helft van 2020 zijn 65 labs voor synthetische drugs ontdekt. Dat is fors meer dan in voorgaande jaren. Toen schommelde het aantal ontdekte drugslabs in het eerste half jaar doorgaans iets boven de 40. De stijging was het sterkst in de provincies Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland. Van de 65 aangetroffen drugslabs betrof het in 16 gevallen een lab waar crystal meth werd geproduceerd. Naast de productielocaties zijn er ook meer opslaglocaties van drugs ontdekt in vergelijking met voorgaande jaren. De stijging van het aantal ontdekte opslaglocaties is het grootst in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

‘Door de bank genomen is het aantal ontdekte labs door toeval, melding en onderzoeken namelijk ieder jaar ongeveer hetzelfde. Het ene jaar zie je een lichte daling en het andere een lichte stijging, maar nooit zo sterk als die 50 procent van nu, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de Nationale Politie.

Afval

In vergelijking met 2019 is het aantal aangetroffen dumplocaties van drugsafval in de eerste helft van 2020 gelijk gebleven. Deze stabilisatie van het aantal dumplocaties staat haaks op het feit dat er meer productielocaties zijn aangetroffen. Criminelen lozen afval op een andere manier.

‘Uit een aantal factoren blijkt dat er anders met afval wordt omgegaan’, zegt Daniel. ‘Zo blijven aanzienlijke hoeveelheden afval achter in vaten, jerrycans of opslagcontainers op verlaten productieplaatsen.’ Volgens hem zijn er aanwijzingen dat er meer afval verdwijnt in de bodem en in het oppervlaktewater. ‘Dan moet je bijvoorbeeld denken aan lozingen in waterputten en directe dumpingen in de bodem. Daarnaast hebben we vastgesteld dat er per dumping grotere hoeveelheden worden gedumpt.’

Zie alle cijfers over Nederlandse drugslabs.