Doorzoeken laptop wordt gewoon

Voor wie wel eens de Verenigde Staten inreist met belangrijke data op de laptop het volgende. Ambtenaren op de vliegvelden en andere grensovergangen van de Verenigde Staten zullen steeds vaker laptops, telefoons en camera’s in beslag nemen en  doorpluizen. Dat is het gevolg van de uistpraak van een hoog rechtscollege in de VS. Vorige week heeft het 9th U.S. Circuit Court of Appeals, te vergelijken met een gerechtshof, een arrest gewezen dat het mogleijk maakt ieders apparaten in beslag te nemen en elders dagenlang uit te kammen.

Onder de Amerikaanse wetgeving was het al toegestaan (de border serach exception) maar de vraag was steeds bij wie en boe diepgaand het onderzoek zonder machtiging mag. Dit arrest bepaalt nu dat het bij iedere reiziger is toegestaan. Het onderzoek mag diepgaand zijn, er mag een kopie worden gemaakt en de het onderzoek mag voor langere tijd elders plaatsvinden.

Overigens gebeurde dit al wel en verschillende Amerikaanse burgers begonnen hier procedures tegen. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Wired doen de autoriteiten dit steeds vaker. Sinds oktober 2008 hebben 6500 mensen deze zoeking ondergaan.

Op dit moment zijn vooral mensen die in contact staan met Wikileaks doelwit van dit soort zoekingen.

De uitspraak van vorige week ging over een man die veroordeeld is voor het bezit van kinderporno die gevonden was op zijn laptops en camera’s. Een lagere rechtbank had de zoekingen illegaal verklaard. Het hof van beroep heeft dit dus nu teruggedraaid.

Zie Wired.