Drie jaar voor ondergrondse kwekerij

De rechtbank in Utrecht heeft donderdag een 61-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor grootschalige wietteelt in een ondergrondse kwekerij in Zeist. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte (mede)eigenaar en exploitant van de wietkwekerij was en zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan de teelt van een groot aantal wietplanten. De straf is hetzelfde als de eis van de officier van justitie.

Aggregaat

De politie trof op 7 maart 2013 in een bos in Zeist een ondergrondse kwekerij aan. Verdachte was eigenaar van het betreffende bosperceel, hij heeft er gewoond en kwam er nog wekelijks. Daarnaast kocht de man regelmatig goederen voor de kwekerij, waaronder de aggregaat waarmee de kwekerij van stroom werd voorzien. De verdachte kon volgens de rechtbank niet aannemelijk maken dat hij desondanks niets van de wietteelt wist.

Schade

Bij de strafoplegging heeft de rechtbank meegewogen dat het kweken van wiet overlast zou veroorzaken en schade voor de maatschappij opleverde omdat bosgrond vervuild raakte met schadelijke stoffen. De man is al eerder veroordeeld voor drugsdelicten.