Drugsafval: minder dumpen, meer lozen

Criminelen die amfetamine en xtc produceren lozen hun afval meer dan de afgelopen jaren. Het aantal dumpingen van vaten neemt nog wel toe. Dat staat in een politierapport over drugsafval. Noord-Brabant blijft de provincie waar het meeste afval wordt gedumpt.

Brabant en Limburg

Noord-Brabant was van 2010 tot en met 2014 de provincie waar het meeste drugsdumpingen waren: 56%, Limburg (22%) is de andere koploper. Daarna volgt Gelderland (8%). Het aantal dumpingen in de provincies Flevoland, Overijssel en Utrecht is stijgende. Het overgrote deel van de dumpingen (84%) wordt aangetroffen in het buitengebied, daarna volgen bedrijfsterreinen (8%) en woonwijken (3%).

Extra stap

In vijf jaar tijd is het aantal (geregistreerde) dumpingen en lozingen vijfenhalf keer zo hoog geworden.

Daarvoor zijn verschillende verklaringen. Ten eerste een stijging van de synthetische-drugsproductie. Ten tweede het toegenomen gebruik van apaan, een tussenproduct waarmee grondstoffen worden gemaakt en waarmee een extra chemische stap in het proces is gekomen. Ten slotte is er ook steeds meer aandacht voor het registreren van het probleem, onder meer bij het publiek.

Lage pakkans

Het rapport spreekt van een ‘onderschatting van het probleem’. Het aantal illegale lozingen, bijvoorbeeld in riolen of uit rijdende auto’s, neemt toe.

Uit het onderzoek blijkt dat twintig procent van alle geregistreerde dumpingen in Noord-Brabant plaatsvond bij een grondwaterbeschermingsgebied, waar drinkwater wordt gewonnen.

Door de lage pakkans is er nog te weinig zicht op wat en hoeveel er precies gedumpt en geloosd wordt.