Drugsbloemenkiosk blijft dicht

De bloemenkiosk aan het Lucasbolwerk in Utrecht blijft gesloten. De burgemeester van Utrecht had op 17 november gelast de kiosk voor zes maanden te sluiten omdat de politie was gebleken dat er softdrugs werden verkocht. De president van de Utrechtse rechtbank bepaalde gisteren in kort geding dat de sluiting in stand moet blijven. De huurder van de kiosk was naar de rechter gestapt omdat hij vond dat de burgemeester het besluit had genomen op basis van verklaringen van ‘horen zeggen’.

Hij zei ook niets te weten van handel in softdrugs, omdat niet hij, maar zijn broer feitelijk in de kiosk stond. De aangetroffen softdrugs zouden bovendien voor eigen gebruik zijn. De rechter was het hier niet mee eens en wees onder meer op een proces-verbaal van de politie waaruit bleek dat een scholier op 11 november twee zakjes wiet in de kiosk had gekocht. Daarnaast oordeelde de rechter dat de huurder van de kiosk verantwoordelijk blijft voor zijn bedrijf, ook al staat hij daar niet zelf in.

 

De burgemeester zocht voor de termijn van de sluiting aansluiting bij het horecabeleid van de stad Utrecht. Dat bepaalt dat een gelegenheid kan worden gesloten wanneer sprake is van een ernstig vermoeden van handel in drugs. De burgemeester heeft daarbij betrokken dat de kiosk geen inrichting is die onder het gedoogbeleid van coffeeshops valt. Verder gaf hij aan dat zwaar heeft meegewogen dat aan minderjarigen softdrugs is verkocht. Een sluiting van zes maanden was daarom volgens hem noodzakelijk, omdat daarmee de gang naar de kiosk en de bekendheid van het pand in de kringen van gebruikers definitief doorbroken kan worden. De rechter was het daarmee eens.

Zie de uitspraak.