Drugsboot wordt opleidingsschip

Het Openbaar Ministerie heeft een in beslag genomen schip geschonken aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam (STC). De boot, die vermoedelijk werd gebruikt bij drugstransporten, was in het najaar van 2016 in beslag genomen tijdens een witwasonderzoek. Het is voor het eerst dat in beslag genomen goederen worden weggegeven. 

Normaal gesproken worden goederen die in beslag zijn genomen verkocht door de dienst Domeinen. De opbrengst van die verkopen vloeit dan naar de schatkist.

Spaanse Polder

Het onderzoek startte in september 2016 nadat de politie de woning had doorzocht van een man, die een vuurwapen in de bosjes had gegooid.  In de woning werden documenten gevonden die horen bij een bedrijf en een loods in de Spaanse Polder, bij Rotterdam. Bij de doorzoekingen van het bedrijf en de loods werden een snelle speedboot aangetroffen en verpakkingen waarin vermoedelijk cocaïne had gezeten. Het bedrijf had geen legale inkomsten, maar wel een schip op naam, waardoor politie en OM een witwasverdenking kregen: het schip zou gefinancierd zijn uit criminele inkomsten. Er zijn aanwijzingen dat het schip ook gebruikt zou zijn bij het transport van verdovende middelen. De bestuurder van het bedrijf bleek een katvanger. Zijn wetenschap van vermoedelijke criminele activiteiten kon niet worden bewezen.

Helder signaal

Volgens het Openbaar Ministerie wil het door het afpakken van goederen en geld het effect van het strafrecht vergroten: ‘Het afpakken van geld of ander bezit, raakt criminelen op een plek die hen pijn doet. Door het beslag een nieuwe maatschappelijke bestemming te geven, maken we dat letterlijk zichtbaar in de samenleving. Het is een positieve handreiking voor de gemeenschap en een helder signaal dat criminelen met hun geld en dure spullen niet onoverwinnelijk zijn.’

Moonpool

Er zal echter ook een praktische reden zijn geweest om het schip te schenken aan het Scheepvaart en Transport College. De boot is ooit gebouwd door een avonturier. Daardoor heeft het schip allerlei specifieke kenmerken waardoor het moeilijk te verkopen is. Het schip is specifiek voor poolexpedities ontworpen: het heeft een speciale bouw met lage diepgang, er zijn geïsoleerde wanden aangebracht en verder is er een zogenoemde ‘moonpool’ geplaatst. Dit is een brede buis door de bodem van het schip waarmee de zeebodem geobserveerd kan worden. De moonpool zou kunnen worden gebruikt voor het ongemerkt te water laten van een duiker.

Het OM denkt ook dat door de schenking van het schip, verhinderd wordt dat de boot weer in het criminele circuit belandt.