Drugsmarkt breidt uit naar België

Sinds Nederland coffeeshops aan de grens sloot, kopen Belgen steeds vaker cannabis in hun eigen land, bij illegale dealers. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburgse Universiteit, in samenwerking met Belgische onderzoekers. Daarin komt naar voren dat de drugsmarkt bij onze zuiderburen sterk groeit.

Illegaal

Op de cannabismarkt ontstonden nieuwe verkoopkanalen sinds Nederlandse grensgemeenten in 2012 buitenlandse drugstoeristen de toegang tot coffeeshops ontzegden. Belgische gebruikers wenden zich nu tot illegale aanbieders in eigen land of doen via (wiet)koeriers een beroep op Nederlandse ‘besteldiensten’.

Belgen betrokken

Het onderzoek laat ook zien dat de professionele cannabisteelt en de synthetische drugsproductie vanuit Nederland zich uitbreiden richting België. In vrijwel iedere Belgische regio komen nu illegale cannabisplantages voor, die bovendien een steeds grotere capaciteit hebben. Dit terwijl synthetische drugslabs en dumpingen van drugsafval zich vooral in het Belgisch-Nederlandse grensgebied voordoen.

Daarnaast zijn steeds meer Belgische criminele organisaties betrokken bij de productie van cannabis en synthetische drugs in België. Dat was vroeger hoofdzakelijk werk van Nederlandse criminele organisaties.

Uitbreiding

Cannabiskwekers kunnen tegenwoordig hun kweekmateriaal aankopen in Belgische growshops en online, in plaats van alleen in Nederland. België kreeg de laatste jaren ook een belangrijke rol in de aanvoer van chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. Bij de productiemarkten is eerder sprake van een uitbreiding richting België dan van een verschuiving. Dat blijkt vooral uit het feit dat deze markten in Nederland niet lijken af te nemen.

In beslag

In de havens is de toename van de drugsproductie- en handel naar onze zuiderburen ook te zien. De afgelopen jaren steeg de hoeveelheid inbeslaggenomen cocaïne in de haven van Antwerpen, terwijl die in Rotterdam afnam. Het is onduidelijk of die ontwikkeling permanent of tijdelijk is. Smokkelroutes worden in de praktijk snel aangepast, afhankelijk van de risico’s. Als doorvoerlocaties voor cocaïne zijn de havens van Antwerpen en Rotterdam sterk met elkaar verbonden.

Bevoorrading

De tussenhandel van cocaïne blijkt zich wel uit te breiden naar België. Antwerpse criminele groeperingen lijken daarnaast ook hun eigen invoer vanuit Zuid-Amerika te organiseren. Daardoor worden afnemers uit binnen- en buitenland voor hun bevoorrading minder afhankelijk van Nederland.

Lees hier het onderzoek van de Universiteit van Tilburg