Duitsland wil in 2024 softdrugs legaliseren

De Duitse regering wil toewerken naar een legalisering van softdrugs in 2024. Er komen dan in Duitsland net als in Nederland coffeeshops. Maar waar in Nederland de teelt en bevoorrading van die shops in principe illegaal is en de voorraden beperkt moeten blijven, wil Duitsland verder gaan. De Duitse regering beschouwt het Nederlandse gedoogbeleid als mislukt en wil van de Nederlandse fouten leren.

20 tot 30 gram

De federale regering heeft overeenstemming bereikt over de belangrijkste plannen voor de legalisering van cannabis in Duitsland. Aankoop en het bezit door volwassenen vanaf 18 jaar maximaal 20 gram, en vanaf 21 jaar tot 30 gram cannabis voor persoonlijk gebruik in particuliere en openbare ruimtes wordt toegestaan. De productie, levering en distributie van cannabis zal worden toegestaan binnen een ‘vergund en door de staat gecontroleerd kader’. Dat betekent dus wietteelt door goedgekeurde bedrijven met een vergunning.

Er komt geen bovengrens voor het THC-gehalte voor de cannabis voor de levering van cannabis aan personen van 21 jaar en ouder. De regering overweegt nog aan jong volwassenen alleen de verkoop van lichtere cannabis toe te staan.

EU

Ook de verkoop moet door vergunde coffeeshops gebeuren. Eigen teelt tot drie volwassen planten door volwassenen zal zijn toegestaan.

Een probleem vormen nog juridische bezwaren. Binnen de Europese Unie is legalisering namelijk nu niet mogelijk. De regering wil na het principebesluit wetgeving gaan schrijven en overleggen met de EU zodat de wet binnen de regelgeving van de EU zal kunnen vallen.

Ook zal Duitsland bekijken of er mogelijkheden zijn bestaande internationale verdragen aan te passen.