CIE-gegevens te lang bewaard

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een dwangsom van 150.000 euro opgelegd aan politie-eenheid Midden-Nederland (vroeger Regionaal politiekorps Flevoland) als deze eenheid haar het register van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) niet opschoont. Na onderzoek van het CBP kwam vast te staan dat de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van dit politiekorps gegevens over zware criminelen te lang bewaarde. 

De conclusie van het CBP kan gevolgen hebben voor rechtszaken, als blijkt dat informatie onrechtmatig is verkregen maar toch is gebruikt kan dat een onderzoek onrechtmatig maken en leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Zorgwekkend

De CIE’s verwerken politiegegevens over zware criminaliteit. Ze moeten zich houden aan strenge wettelijke eisen omdat de informatie niet altijd betrouwbaar is en mogelijk mensen ten onrechte verdacht maakt. Advocaat Michel van Stratum werkte voorheen als toezichthouder CIE bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Hij vind het zorgwekkend dat de inhoud van de CIE-registers opnieuw onder de maat blijkt te zijn. Van Stratum: 'Als de CIE-informatie onjuist, te gedateerd of onrechtmatig verkregen is, en het interne toezicht op de inhoud te kort schiet, besmet dat het vervolgtraject van grote onderzoeken en raakt dat de niet-ontvankelijkheid van het OM.

Schandalen

Van Stratum wijst er op dat er plannen zijn om de politie binnenkort weer met criminele burgerinformanten te laten werken. 'Als het toezicht op de CIE, en daarmee op dubieuze informanten tekortschiet versterkt dat de problemen. Want wie controleert de informant of infiltrant? Strafrechters zijn bovendien steeds minder bereid de verdediging de ruimte te geven om de chef van de CIE of een tactisch teamleider te horen over de integriteit van de opsporing. Dan zijn we niet ver verwijderd van een politiestaat. De kans op schandalen neemt ook toe, als die al aan de oppervlakte komen.'

In de ban

In de zogeten IRT-affaire in de jaren negentig bleek dat criminelen hadden gewerkt voor de politie en criminele winsten daarvan zelf mochten behouden. De Commissie Van Traa adviseerde burgerinfiltranten in de ban te doen en de kwaliteit van de CIE te verbeteren en met minder informanten te werken.  

Brabant Zuid-Oost

De eenheid Midden-Nederland heeft tot en met 19 juni 2014 de tijd gekregen om het bestand op te schonen. Het CBP zal dan controleren of de overtredingen daadwerkelijk zijn beëindigd. Ook de CIE’s bij het regionaal politiekorps Brabant Zuid Oost en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport hadden in strijd met de wet gegevens te lang bewaard maar zij hebben echter na het onderzoek van het CBP de overtredingen beëindigd en zij hebben geen dwangsom gekregen.