Eén getuige niet meer genoeg

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de 54-jarige Nederlander Nick V. vrijgesproken van omdat zijn recht op een eerlijk proces geschonden is. V. is tot drie keer veroordeeld door Nederlandse rechters voor xtc-smokkel naar Australië maar dat was op basis van slechts één getuige. Volgens het EHRM is het recht op een eerlijk proces geschonden doordat de veroordeling vrijwel geheel was gebaseerd op die verklaring terwijl geen vragen van hem of zijn advocaat door hem werden beantwoord.

Advocaat van V. is Gabriel Meijers. Deze vindt het arrest van groot belang, omdat het vaker voorkomt dat mensen op een dergelijke manier zijn veroordeeld. ‘Dit is vernietigend voor het Openbaar Ministerie’, zegt Meijers, ‘dit zal grote gevolgen hebben voor een aantal zaken waarbij mensen op een vergelijkbare manier zijn veroordeeld.’

De zaak V. speelde aan het begin van deze eeuw. In 2003 is V. door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel. Zijn medeverdachten hebben bekend en zijn veroordeeld tot vier en zeven maanden. De verklaring van een medeverdachte was beslissend voor het oordeel over V. die bleef ontkennen en zich daarna beriep op zijn zwijgrecht. De Hoge Raad oordeelde later dat het arrest in stand kon blijven omdat de advocaat van V. wel degelijk vragen had kunnen stellen. Het feit dat M. geen antwoord gaf vormde voor de Hoge Raad geen bezwaar.

V. heeft inmiddels zijn straf uitgezeten. Hij zou een schadevergoeding kunnen krijgen van 100 euro per dag dat hij onterecht vastzat.