Eén op tien verdachten is minderjarig, meer meisjes verdacht van misdrijf

In 2022 werden 17.500 jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie verdacht van een misdrijf. Ruim een kwart daarvan was een meisje. Niet eerder was het percentage meisjes volgens het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zo groot.

1 op de 10 minderjarig

In totaal werd 1,4 procent van alle jongeren van 12 tot 18 jaar verdacht van een misdrijf in 2022. Tussen 2010 en 2021 halveerde het aantal verdachten, maar aan die daling lijkt volgens het CBS en het WODC een einde te komen. Het aantal minderjarige verdachten was de laatste jaren redelijk stabiel. In 2022 is het aantal verdachten van 12 tot 18 jaar met 12 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Van alle verdachten die de politie registreert is ruim 1 op de 10 minderjarig.

In 2022 was 26 procent van de verdachte minderjarigen een meisje, in 2021 was dit nog 20 procent. Ook bij jongens was er in 2022 een lichte stijging (+3 procent).

Winkeldiefstal

In 2022 werden jongens en meisjes vooral verdacht van winkeldiefstal. Het aantal meisjes dat verdacht werd van winkeldiefstal steeg in 2022 met 70 procent. Meisjes vormden in 2022 bijna de helft van de verdachte winkeldieven van 12 tot 18 jaar. Ondanks deze toename, is de groep verdachte jongens nog steeds iets groter. Woninginbraak en wapenmisdrijven zijn voorbeelden van misdrijven waar bijna alleen jongens van werden verdacht.

Corona

In 2022 waren er in totaal 6200 minderjarige verdachten van winkeldiefstal. Dat zijn er 2200 meer dan in 2021 en ook meer dan in de afgelopen tien jaar. De sterke stijging ten opzichte van 2021 heeft voor een deel te maken met het sluiten van de winkels tijdens de coronacrisis. Het aantal minderjarige verdachten van een wapenincident steeg met 7 procent naar 1200.

Amsterdam

De meeste jeugdcriminaliteit vindt plaats in Amsterdam. In de gemeente Amsterdam woonde het hoogste aantal minderjarige verdachten (25 per duizend minderjarige inwoners). Van de 25 grootste gemeenten hadden Breda en Apeldoorn naar verhouding het laagste aantal minderjarige verdachten (9 en 10 per duizend minderjarige inwoners).

Gehalveerd

Uit cijfers van de Monitor Jeugdcriminaliteit, die maandag door het CBS en het WODC zijn gepubliceerd, blijkt dat het aantal jeugdige verdachten sinds 2010 is gehalveerd, maar dat dit aantal in de jaren 2018-2022 wel ongeveer hetzelfde is gebleven.

Drugs- en wapendelicten

Het aandeel jeugdige verdachten van drugs- en wapendelicten is nog steeds klein in 2022. Als het gaat om daders van ernstig geweld, is er tussen 2018-2021 een lichte toename onder minderjarige daders (maar met aantallen nog steeds ver onder het niveau van 2010), terwijl dit bij jongvolwassen daders (18 tot 23 jaar) stabiel is gebleven.