Eerlijk proces niet langer voor iedereen

Iedereen heeft het recht op een eerlijk proces. Een zeer belangrijk onderdeel van het recht op een eerlijk proces is de vrije keuze van een advocaat. Maar het kabinet wil juist aan deze cruciale eigen keuze afbreuk doen door te bezuinigen. Dit is onacceptabel.

Door Robert van der Laan en Sébas Diekstra 

Als je niet genoeg geld hebt om een advocaat zelf te kunnen bekostigen dan is dat in de regel geen probleem. Daar is de gesubsidieerde rechtsbijstand voor. En ook dan geldt natuurlijk het recht op vrije advocaatkeuze.

Slecht uitgewerkt rapport Wolfsen

Maar het spant erom of deze vrije keuze van een advocaat voor de financieel zwakkeren blijft bestaan. Als het aan het kabinet (VVD en PvdA) ligt in ieder geval niet. Op basis van een ronduit slecht uitgewerkt rapport van een commissie onder leiding van PvdA’er Aleid Wolfsen is het de bedoeling om het aantal uren dat advocaten kunnen besteden aan ‘gesubsidieerde zaken’ sterk in te perken.

Limiet aan zaken

Dat gebeurt met een puntensysteem waarbij de limiet op 900 punten per jaar komt te liggen, wat weer gelijk staat aan 900 uur. Ter vergelijking: het aantal werkuren van een doorsnee werknemer is meer dan het dubbele daarvan. Voor een advocaat in de sociale advocatuur betekent dit dat hij zijn praktijk zo rond de zomer wel kan sluiten en dus ook niemand meer kan bij kan staan.

Rampzalige gevolgen

Dat is vervelend voor de advocaat zelf, maar rampzalig voor degene die dringend juridische hulp nodig heeft. Je zult maar net die ene gespecialiseerde strafpleiter nodig hebben van wie er maar één is in Nederland, maar die toevallig al aan zijn puntenlimiet zit. Of je zult degene zijn die in slepende procedures met de overheid verzeild is geraakt. Dan moet je met je grote stapel ingewikkelde dossiers bij een andere advocaat aankloppen, die helemaal niet met de zaak bekend is.

Voorkeursadvocaat onbereikbaar

Voor mensen die gebruik maken van de gesubsidieerde rechtsbijstand is het normale uurtarief van een advocaat namelijk niet te betalen. En ophoesten van dat uurtarief is als de kabinetsplannen doorgaan nog de enige mogelijkheid om toch de advocaat van zijn of haar keuze te krijgen.

Consequenties niet doordacht

Bedenker Wolfsen heeft de door hem voorgestelde puntengrens niet goed kunnen motiveren. Sterker nog: ook in het rapport zelf staat dat de consequenties van een puntengrens nog in kaart moeten worden gebracht. Slecht doordacht werk dus van de PvdA’er. Uit alles blijkt dat dit niets anders is dan een keiharde bezuinigingsmaatregel die de zwakkeren in de samenleving zal treffen.

Keiharde bezuinigingsmaatregel

In het voorstel van Wolfsen wordt deze keiharde bezuinigingsmaatregel nog wel gecamoufleerd door te stellen dat de puntengrens leidt tot een kwaliteitsverbetering en vermindering van de kosten binnen de sociale advocatuur, maar dit is onzin. De kosten zullen alleen maar oplopen en de echte juridisch specialisten zullen voor de normale burger moeilijk toegankelijk worden.

Op 8 september aanstaande vanaf 15:00 vindt er over dit voorstel een algemeen overleg plaats in de Tweede Kamer. Het overleg is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Robert van der Laan en Sébas Diekstra zijn strafpleiters bij Diekstra Van der Laan Advocaten.