Eis: levenslang voor moorden Drenthe (UPDATE)

Het Openbaar Ministerie heeft levenslange celstraf geëist tegen de twee broers Admilson (31) en Marcos (30) R. uit Hoogeveen, die terecht staan voor drie moorden in Drenthe. Slachtoffer waren Berend Smit uit Dwingeloo op 4 november 2012 en het echtpaar Jan en Greet Veenendaal uit Exloo op 24 juli 2013. 

Gemakkelijke prooi

Volgens de officier van justitie gaat om buitengewoon ernstige feiten die de rechtsorde zeer hebben geschokt en hebben veel onrust met zich meegebracht. De moorden hebben een sterk gevoel van onveiligheid bij veel mensen opgeroepen, omdat drie personen om volstrekt triviale redenen zijn ‘uitgekozen’ door beide verdachten. Zij spraken over ‘een gemakkelijke prooi’.

Gepland

Volgens officier van justitie was er sprake van zorgvuldige planning met militaire precisie. Tot slot was er zelfs al een volgende actie in de maak en werden plannen gesmeed voor nieuwe ernstige feiten. Geleerd van de voorgaande keren wilde men nu een grote slag slaan. Het heeft er alle schijn van dat ze nu de (in hun ogen) perfecte moord wilden gaan plegen. ‘De volgende keer moet het perfect zijn. Geen DNA, niks, zo citeerde de officier uit de afgeluisterde gesprekken tussen de twee.

Motief

Het motief van de verdachten was financieel gewin. De officier van justitie zegt het gedrag van verdachten niet anders te kunnen benoemen dan het moedwillig, koelbloedig en het zonder een spoor van twijfel doden van hun slachtoffers. Vervolgens hebben zij hun best gedaan om zoveel mogelijk sporen te wissen en bovendien dwaalsporen aan te brengen. Het ging niet om drie moorden die bijvoorbeeld op één dag of in een korte periode hebben plaatsgevonden, maar zat er lange tijd tussen de twee zaken en er was bovendien sprake van een bepaalde opbouw, naast de wens van de verdachten om van fouten te leren. Zelfs na de moorden in Exloo zijn verdachten volgens de officier doorgegaan met het beramen van nieuwe plannen, waarbij het moorden dan foutloos zou moeten verlopen.

Beveiliging

De ernst van de feiten en genoegdoening aan de nabestaanden zijn de strafdoelen die in ieder geval in deze zaak bij het bepalen van de strafeis meegewogen zijn. Een ander strafdoel in deze zaak is beveiliging van de maatschappij. Dertig jaar cel is te kort volgens de officier van justitie omdat dit betekent dat de verdachten (vanwege de voorwaardelijke invrijheidstelling na 2/3e van de straf) na 20 jaar in vrijheid worden gesteld. Daarmee is levenslang de enige optie. Het feit dat de jongste verdachte enigszins verminderd toerekenbaar wordt geacht door het Pieter Baan Centrum maakt voor het OM niet dat er een andere straf passend zou zijn.

Zie ook:

Echtpaar uit Exloo toch vermoord

Bekentenissen in Drentse moordzaken

Moord Berend Smit gelinkt aan dubbele moord