Moord: geen recht op erfenis

De rechtbank in Breda vindt dat Els L. geen recht heeft op vermogen van haar vermoorde echtgenoot omdat zij zelf de hand heeft gehad in de moord. Ran Biemans, een zakenman uit Rijen is in 1998 vermoord in aanwezigheid van Els L. die vastgebonden was. Maar in 2006 is zij veroordeeld voor betrokkenheid bij die moord. De rechtbank in Turnhout (B.) had al bepaald dat Els L. onwaardig was te erven van Biemans.

In 2007 besloot de rechter dat zij haar straf verder in Nederland mocht uitzitten. Inmiddels is zij weer op vrije voeten. De erfgenamen van Biemans, twee neven en een nicht, startten in 2009 een procedure bij de rechtbank, om te voorkomen dat Els L. aanspraak zou kunnen maken op (een deel van) het vermogen van haar echtgenoot. Els L. deed namelijk een beroep op een zogenoemd verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden, op grond waarvan zij recht zou hebben op de helft van dat vermogen na overlijden van haar echtgenoot.

Volgens de rechtbank is het echter onaanvaardbaar dat Els L. op grond van dit verrekenbeding aanspraak zou maken op die helft van het vermogen als zij zelf betrokken is geweest bij zijn dood. Omdat een buitenlands strafvonnis volgens de Nederlandse wet in een civiele procedure niet als dwingend bewijs kan gelden, heeft de rechtbank een eigen oordeel geveld over de betrokkenheid van Els L. bij de dood van Biemans.

De rechtbank concludeert dat Els L. de hand heeft gehad in het overlijden van haar echtgenoot, omdat zij op het moment dat Biemans in de slaapkamer op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht in dezelfde ruimte aanwezig was, het gebeuren moet hebben waargenomen en geen enkel inzicht heeft verschaft in haar handelen of nalaten daarbij.

Hier, hier en hier zijn de vonnissen.

Nieuwe slag in gevecht erfenis Biemans