Endstra verloor KG van Quote

Haico Endstra heeft op 13 februari via een kort geding tegen het blad Quote geprobeerd inzage af te dwingen in het artikel over hem dat in het april-nummer van dat blad zal verschijnen. Hij eiste ook dat de rechter op voorhand zou verbieden dat Quote gebruik zou maken van de inhoud van geheime opnames die door onbekenden zijn gemaakt in zijn kantoor in het World Fashion Center.

Op deze opnames staan allerlei zakelijke gesprekken die Endstra voerde, onder meer over de erfenis.

De rechter veegde de vloer aan met de argumenten van de advocaat van Endstra, ook al omdat Quote reeds te kennen had gegeven op dit moment geen gebruik te willen maken van de gesprekken. Bovendien garandeerde Quote indien er gebruik van zou worden gemaakt dit tijdig aan Endstra te melden. De rechter vond de eis daarom onzinnig.

De rechter oordeelde verder dat Quote niet verplicht was vooraf inzage te geven in het artikel.

Omdat Endstra tijdens een interview met de auteurs van het artikel, Quote-verslaggeefster Nikki Sterkenburg en Crimesite-hoofdredacteur Wim van de Pol, vragen ontweek, leverde het interview geen bruikbare uitspraken op. 

Quote heeft Endstra de gelegenheid gegeven een eigen bijdrage te schrijven en hij heeft daarvan gebruik gemaakt. Deze bijdrage zal worden gepubliceerd in het komend numer van Quote, dat op 22 maart verschijnt.

Zie verder Quotenet.