Wapens voor internationaal geldtransport?

Waardetransportbedrijven mogen binnenkort binnen de Europese Unie euro’s gaan vervoeren tussen de verschillende lidstaten, zo moet het vrije verkeer van kapitaal binnen de EU worden bevorderd. Maar als zeer grote hoeveelheden aan contanten over langere afstanden worden vervoerd levert dat dan geen extra risico’s op voor overvallen, hebben partijen in de Tweede Kamer aan de minster van Justitie gevraagd. Nee, antwoordde Ivo Opstelten.

Door onder meer het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit is het aantal overvallen op waardetransporten in de eerste tien maanden van 2012 met 53% gedaald ten opzichte van de eerste tien maanden van 2011.

Verder overleggen de bedrijven goed met de politie en staan bijvoorbeeld helikopters overal klaar om in te grijpen. Ook voor een toename van het aantal valse eurobiljetten hoeft Nederland niet te vrezen omdat de waardetransporteurs zelf hun biljetten controleren op echtheid. 

Pikant is de problematiek rond de bewapening van de waardetransporteurs. De regels rond het voeren van wapens door de particuliere bedrijven zijn in verschillende landen verschillend. Er is zelfs sprake van een ‘lappendeken’, schrijft de minister.

In Nederland mogen waardetransporteurs niet bewapend zijn. Maar in andere landen mag dat wel, in weer andere Europese landen is bewapening verplicht, bijvoorbeeld Frankrijk. Als een auto uit een ander land waar wapens worden gevoerd Nederland binnenrijdt moet het wapen in de brandkast. Die brandkast kan slechts worden geopend op afstand door het controlecentrum van het geldtransportvoertuig.

Indien een waardetransport van een Nederlands bedrijf naar een Europees land vertrekt waar bewapening verplicht is dan moeten de beveiligers worden voorzien van wapens. Maar nu komt het: Nederlandse bedrijven mogen geen wapens aan boord hebben, zelfs niet in de brandkast. Dus hoe moeten Nederlandse bedrijven die geld naar Frankrijk willen vervoeren van wapens worden voorzien?

De minister schrijft er niets over: ‘Of dit een werkbare regeling zal zijn, is op voorhand moeilijk aan te geven omdat de praktijk deze regeling thans nog niet kent. De verwachting is dat de regeling werkbaar zal zijn. De handhaving van de regeling vindt plaats door daartoe in de lidstaten aangewezen nationale autoriteiten. In Nederland zijn dat de handhavers op grond van de Wet wapens en munitie en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.’

De minister legt het verder niet uit. Reikt de politie aan de grens de benodigde wapens dan uit? Zorgt de onderneming voor vergunning en wapendepot in het betreffende land?