‘Europese Mongols kregen bad standing’

Mongols MC stond in Nederland direct op de kaart na de grootschalige matpartij met een groep Hells Angels in april vorig jaar in Rotterdam. Volgens weekblad Panorama is de Europese tak van de MC daarna op het matje geroepen.

Wraak

Het moederchapter in de VS vond dat de Mongols in Italië, Duitsland, Nederland en andere landen aan meer voorwaarden moet voldoen. Er moest meer contributie worden betaald, zo meldden betrouwbare bronnen aan Panorama. Ook werd aangezegd dat er wraak zou moeten worden genomen op rivaliserende clubs als er slachtoffer zijn geweest van vechtpartijen of aanslagen. Er zou wrijving zijn ontstaan tussen de Europeanen en de Amerikanen. De Europese Mongols zouden vredelievender willen optreden.

Opgeheven

Dat leidde volgens Panorama tot een bad standing voor alle chapters van de Mongols in heel Europa. Dat een compleet continent bad standing krijgt is in de motorwereld nog nooit voorgekomen. Op 26 september 2016 besloten daarom de Europese Mongols zelfstandig verder gegaan maar dat leidde ook weer tot tweespalt. De Duitsers wilden zich toch niet afscheiden. De Nederlandse Mongols zijn daarna opgeheven.