Everink lekte Badr-dossier naar KRO

Koen Everink heeft het politiedossier in de zaak Badr Hari naar KRO Brandpunt-Reporter gelekt. Dat concludeert de rijksrecherche, die onderzoek deed naar het lek. Everink's advocaat Alexander de Swart, zegt 'te goeder trouw' te hebben gehandeld en 'verbijsterd' te zijn dat de feiten uit het dossier op TV kwamen. KRO-eindredacteur Bart Nijpels laat aan Crimesite weten die lezing 'op zijn minst opmerkelijk' te vinden.

 

In september zond Brandpunt-Reporter een veelbesproken documentaire uit over de mishandeling van Koen Everink tijdens dansfeest Sensation White door Badr Hari. Het programma beschikte over het volledige strafdossier en haalde daar opmerkelijke feiten uit. Zo bleek de politie toestemming te hebben gegeven voor het schoonmaken van de skybox, nog vòòr het sporenonderzoek had plaatsgevonden. En een bebloede theedoek, die Badr Hari in zijn handen had, werd niet volgens standaard protocollen in beslag genomen.

Rijksrecherche

Na de uitzending eiste Hari's advocaat Benedicte Ficq een onderzoek naar het lek, omdat Badr in zijn verdediging zou zijn geschaad door de uitzending. Ficq wilde weten of politie en justitie de stukken hadden gelekt. De Rijksrecherche concludeert nu dat het geen ambtenaren waren die de stukken op straat gooide’, maar het slachtoffer Koen Everink zelf. Volgens Everink's advocaat zou dit 'te goeder trouw' zijn gebeurd en zou het nooit de bedoeling zijn geweest informatie uit het dossier voor een uitzending te gebruiken. "Tot grote teleurstelling en verbijstering van de heer Everink heeft de KRO het dossier gebruikt voor de uitzending. Dit was nimmer zijn bedoeling", aldus De Swart in de Telegraaf.

Reactie KRO

De KRO wil bevestigen noch ontkennen dat het dossier door Everink is gelekt: "We beschermen onze bronnen en doen dus geen mededelingen over de herkomst van de stukken", aldus Reporter-eindredacteur Bart Nijpels tegenover Crimesite. Nijpels heeft zich wel verbaasd over de opmerkingen van Alexander de Swart dat Everink verbijsterd was om informatie uit het dossier op TV te zien. "Op zijn minst opmerkelijk. De heer De Swart heeft ons uitgebreid te woord gestaan en dat interview was ook in de uitzending te zien. Als hij zulke bezwaren had, waarom werkte hij daar dan aan mee?" De uitzending (hieronder nogmaals te zien) bevatte inderdaad verschillende quotes van De Swart.

Overigens blijft de vraag wie de resultaten van het Rijksrecherche-onderzoek naar de Telegraaf heeft gelekt en of een Rijksrecherche-onderzoek daar naar veel zin heeft.