Exploitant mega-coffeeshop schuldig, geen straf

De exploitant van de voormalige mega-coffeeshop Checkpoint in Terneuzen is wel schuldig aan handel in softdrugs en deelname aan een criminele organisatie maar krijgt geen straf. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag beslist in zijn slepende strafzaak.

De grootste

De coffeeshop van Meddie Willemsen was lange tijd de grootste in Nederland. De zaak werd jarenlang gedoogd door de gemeente, met medeweten van het OM. In 2007 en 2008 deed de politie invallen en trof veel te grote voorraden aan. De exploitant schond daarmee de gedoogafspraken met de gemeente overtreden. Dit was strafbaar, aldus het hof. Maar het was tegelijk niet te vermijden wanneer je een goed draaiende coffeeshop exploiteert. Daarom legt het hof geen straf op. De coffeeshop werd in 2009 gesloten.

Ten onrechte niet-ontvankelijk

De strafrechtelijke vervolging van de coffeeshop begon in 2010 met een veroordeling door de rechtbank in Middelburg. Daarna vernietigde de Hoge Raad uitspraken van achtereenvolgens het gerechtshof Den Haag (2012) en het gerechtshof Amsterdam (2014). Beide hoven oordeelden dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk was in de strafvervolging.

Maar volgens de Hoge Raad kan het OM slechts in uitzonderlijke gevallen niet-ontvankelijk worden verklaard, bijvoorbeeld wanneer het OM het vertrouwen heeft gewekt dat van vervolging zal worden afgezien. Dat was hier niet het geval, aldus de Hoge Raad in 2016, waarna de zaak werd verwezen naar het gerechtshof Den Bosch.

Achterdeur-problematiek

Het hof stelt nu dat zolang de wetgever de “achterdeur-problematiek” van coffeeshops (het legaal verkopen en het illegaal leveren van wiet en/of hasj) niet reguleert, de rechter een (inhoudelijke) beslissing  moet geven, wanneer het OM dit soort zaken aan hem voorlegt.

Het hof heeft in de strafzaak tegen Chess B.V., de rechtspersoon van de exploitant van de coffeeshop, op dezelfde wijze beslist.