Filefuik-doorrijder krijgt zes jaar

De man die vorig jaar na een politieachtervolging op een ‘filefuik” inreed waarbij een man overleed, is door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en tien jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De rechtbank veroordeelt de man voor diefstal, poging tot doodslag op zes agenten, het veroorzaken van een dodelijk ongeval door roekeloos rijgedrag en rijden zonder rijbewijs.

(foto marco prins/ nos)

 

De verdachte vluchtte voor de politie nadat hij op heterdaad betrapt werd op het stelen van brandstof bij een tankstation. Tijdens zijn vlucht reed de man levensgevaarlijk. Om te ontkomen maakte de man forse stuurbewegingen richting de achtervolgende politieauto’s. De voertuigen werden meerdere malen geraakt. Aan dit rijgedrag ziet de rechtbank dat de man bereid was tot het uiterste te gaan om aan de politie te ontkomen. Ook als er ongelukken zouden gebeuren waarbij er mogelijk een agent het niet zou overleven. Daarom oordeelt de rechtbank poging tot doodslag op zes agenten bewezen.

De officier van justitie is ervan overtuigd dat verdachte opzettelijk het slachtoffer heeft willen doden en vindt dat de man voor dit feit voor doodslag gestraft moet worden.

De rechtbank oordeelt op dit onderdeel anders. Uit de bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat de verdachte zich kon voorbereiden op de file. De verdachte reed op een rustig moment van de zaterdagochtend op een brede snelweg waar geen file was te verwachten. Ook enkele verbalisanten, die de man achtervolgden, verklaarden dat zij via de vluchtstrook moesten uitwijken voor de file. Het is niet bewezen dat de man bewust het risico heeft genomen met zijn rijgedrag iemand te doden. De rechtbank oordeelt dat de man niet opzettelijk het slachtoffer heeft willen doden, maar wel schuld heeft aan zijn daad. De man wordt daarom veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval door roekeloos rijgedrag.

De rechtbank heeft een lagere straf opgelegd dan de gevangenisstraf van tien jaar die door de officier van justitie is geëist. Nu doodslag niet bewezen kan worden, maar wel het veroorzaken van een dodelijk ongeval door roekeloos rijgedrag, komt de meervoudige kamer tot een lagere straf. Anders dan de officier van justitie, ziet de rechtbank dit dodelijk ongeval dan ook niet als het gevolg van het wegvluchten door de man na de diefstal van de diesel. Ook heeft de rechtbank niet vast kunnen stellen of het gebruik van softdrugs invloed heeft gehad op de rijvaardigheid van de verdachte. De rechtbank heeft voor de hoogte van de straf rekening gehouden met de straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. De man heeft de maximale ontzegging van de rijbevoegdheid gekregen die de rechter kan opleggen. Deze ontzegging gaat in op het moment dat de man op vrije voeten komt. Na zijn vrijlating mag de man gedurende tien jaar geen rijlessen volgen of zijn rijbewijs halen.

De advocaat van de verdachte had ter zitting bepleit het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren omdat de verdachte geen eerlijk proces zou hebben gehad.

De rechtbank oordeelt dat de politie met de filefuik wel een te gevaarlijk middel heeft ingezet voor een diefstal, maar dat dit niet wegneemt dat verdachte degene is geweest die roekeloos heeft gereden. De man heeft te hard gereden, was teveel op de weg gericht en heeft waarschijnlijk daardoor de matrixborden met de aangepaste snelheden niet gezien. De officier van justitie stond daarom in haar recht om de verdachte te vervolgen.

Lees het vonnis.

Geen vervolging veroorzaken file