FIOD-draaiboek invallen gelekt

Vanmorgen kon De Telegraaf melden op welke plaatsen de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen zou gaan doen. Dat kwam doordat per abuis een 18-pagina’s tellende fax naar een verkeerd adres werd gefaxt. De fax was bestemd voor intern gebruik. Via de foutief geadresseerde kwam het document daarna terecht bij De Telegraaf. De krant publiceerde het feit dat er invallen zouden komen maar schreef niet over de zaak waarom het ging, noch over de adressen waar de invallen zouden plaatsvinden.

De krant schreef slechts dat het ging om een onderzoek naar fraude bij een beleggingsfonds.

De fax bevatte het complete draaiboek voor de actie.  Er zouden vandaag doorzoekingen zijn op vijf locaties in Zuid-Holland.

Verder was het voornemen om drie woonhuizen van bestuurders en twee kantoorpanden van het betrokken bedrijf te doorzoeken, zo blijkt uit de stukken waarin bovendien alle 06-nummers van alle rechercheurs en officieren van justitie vermeld staan.

De FIOD-medewerkers die aan de actie deelnemen krijgen de instructie naar vermogensbestanddelen, klad-aantekeningen en sleutels van kluizen te zoeken.

De Telegraaf zegt terughoudend geweest te zijn om de actie geen schade toe te brengen.