Flinke stijging dumpingen drugsafval

Het aantal dumpingen van drugsafval is de eerste helft van 2021 fors gestegen: ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 64%. Ook ten opzichte van 2019 is sprake van een stijging. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers van een Europees rapport.

Geen duidelijke reden

De toename van de door de politie geregistreerde dumpingen is het grootst in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg.

Een eenduidige reden voor de stijging van het aantal dumpingen is er niet. De politie denkt dat er mogelijk meer wordt gewekt met kleinere labs zodat er meer kleinere dumpingen zijn. In het onderzoeksrapport staat alleen het aantal dumpingen, niet het volume aan chemicaliën vermeld.

Pgp-berichten

In de eerste helft van dit jaar zijn 49 productielocaties van synthetische drugs ontdekt. Dat zijn er wat minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal ligt wel hoger dan in het eerste half jaar van zowel 2018 als 2019. De politie zegt dat vanaf 2020 in onderzoeken naar pgp-diensten zoals Encrochat veel berichten zijn onderschept die de recherche in korte tijd op het spoor hebben gezet van een groot aantal drugslabs.

De cijfers zijn opgemaakt in het programma European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production Sites (ERISSP). De zogenoemde ERISSP-cijfers over productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs worden door de Nederlandse politie elk half jaar gepubliceerd. Het programma is enkele jaren geleden ontwikkeld door Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) in samenwerking met de aangesloten landen.