Fors lagere ontneming xtc-handelaar

De 49–jarige Peerke S. uit Eindhoven hoeft maar een klein deel te betalen van wat het Openbaar Ministerie in zijn ontnemingszaak heeft geëist. S. moet aan de staat ruim twee ton betalen vanwege wederrechtelijk verkregen voordeel uit grootschalige handel in xtc-tabletten. Dat heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch donderdag in hoger beroep bepaald. Het Openbaar Ministerie had ruim 1,5 miljoen euro gevorderd.

Op 2 februari 2006 veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch S. tot een gevangenisstraf van elf jaar en acht maanden voor onder meer grootschalige drughandel. Eén van de feiten waarvoor S. is veroordeeld is het zenden van partijen xtc naar de Duitse plaats Lübeck. Het OM stelde zich op het standpunt dat S. vooraf betaald heeft gekregen voor de onderschepte transporten.

Ter onderbouwing verwees het OM naar tapgesprekken uit het dossier, tussen andere leden van het netwerk. Verder stelde het OM dat het in de xtc-handel gebruikelijk is om vooraf te betalen. S. heeft altijd gesteld dat hij geen geld heeft ontvangen in verband met de betreffende zendingen naar Lübeck.

Het hof is het daarmee eens. Het stelt dat er weliswaar over vooruitbetaling voor de te leveren xtc is gesproken maar dat niet kan worden vastgesteld dat er ook daadwerkelijk een bedrag aan S. is betaald.

Verder was er volgens het OM sprake van een verstrekte lening van 453.780 euro en een bedrag van 340.355 euro van niet uit legale middelen te verklaren uitgaven voor onroerend goed in Baarle-Nassau. Het hof vindt het ook niet aannemelijk dat S. die lening heeft verstrekt. Wel ziet het hof bewijs voor de uitgaven aan onroerend goed in Baarle-Nassau, zij het voor een lager bedrag dan het OM had begroot.

Al met al vindt het hof het aannemelijk dat S. een bedrag van 211.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten. In verband met een overschrijding van de redelijke termijn verlaagt het hof het bedrag tot 206.000 euro.

De Lübeck-zaak speelde vlak na de eeuwwisseling. S. leverde xtc aan een groep Amsterdamse Israeliërs die in contact stonden met een Israelisch netwerk, waarbij de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) een informant had ingezet. 

Peter “Peerke” S. kwam in het nieuws aan het einde van 2010 toen een huis in Eindhoven werd beschoten door onbekenden en hij een gebiedsverbod kreeg voor dat huis, dat toebehoorde aan zijn vriendin. S. trad ook op als getuige in het Passage-proces, meer in het bijzonder in de zaak van de vermoorde hasjhandelaar Gerrie Bethlehem.

Lees ook het arrest.

Alle berichten over Peter S.