Crimefighter Fred blijft Fred

Toch is het goed dat sommige zaken niet veranderen. Neem de staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Het officiële hoera-blad van het Openbaar Ministerie (‘Opportuun’) zet de crimefighter andermaal in het zonnetje. Zijn rol als officier van justitie was er al eens juichend belicht, en nu blijkt Teeven in zijn nieuwe rol nog altijd die crimefighter te zijn. Jaja: ‘Fred blijft Fred’. Zoals de brave OM-journalist het formuleerde. Jammer, dat zowel de journalist als de crimefighter vergaten aangifte te doen van een ernstig misdrijf.

 

Teeven weet niet meer precies waar hij zijn toga heeft gelaten, maar virtueel heeft hij zijn toga ook als staatssecretaris nog aan. Hij blijft een officier van justitie, die ‘de grenzen opzoekt’ en ook vindt dat ‘aan de rand de mooiste bloemen groeien’. 

Teeven vertelt in Opportuun (pdf) onlangs een dag te hebben doorgebracht in Oosterbeek bij een ‘OM-leergang’. Daar heeft hij ook gepraat met officieren die hem vertelden over ‘operationele’ onderzoeken. 

Dat is interessant. Praten over ‘operationele onderzoeken’ in de zin van lopende onderzoeken is natuurlijk al snel een misdrijf. Kan niet.

Teeven zou dat ook dat heel erg moeten vinden. Als toenmalig officier van justitie heeft hij nog als getuige geprobeerd aannemelijk te maken – zonder concreet bewijs overigens – dat de (later) van lekken vrijgesproken rechercheur Jacques K. toch echt informatie lekte. Dat ging in de verdachtmakende trant: ‘Ja, heel vreemd dat K. dit stuk in handen had’.

Ook is het zo dat zijn naaste medewerker bij de Nationale Recherche commissaris John Olierook op zeker moment door de Rijksrecherche op corruptie en lekken onderzocht werd. Dat “feitenonderzoek” leverde wat corruptie betreft niks op. 

Wel wat betreft lekken van informatie. De Rijksrecherche vond namelijk dat Olierook informatie uit operationeel onderzoek had gelekt naar Teeven. Hij had namelijk vergeten Teeven uit een cc-lijst te halen, terwijl Teeven al kamerlid geworden was en niet meer bij het OM werkte. 

Niks aan de hand zult u zeggen, maar toch moest er voor dat “lekken” nog 5000 euro worden afgetikt door Olierook in de vorm van een transactie met het Openbaar Ministerie.