Fred Teeven en de bescherming van Thomas van der Bijl

Peter la S. praat over een Baja Beachclub die al vijftien jaar niet meer op die plek bestaat. Getuige Q5 praat over een andere club en haalt deels andere hoofdpersonen aan. Maria Houtman, weduwe van Kees Houtman, heeft de kennis over de dodenlijst in de Baja uit het tijdschrift Koud Bloed opgepikt, en praat daarmee La S. na. Waarom zouden we de bewering van La S. – dat Dino Soerel en Ali A. in de Baja moordopdrachten verstrekten aan Jesse R. – nog geloven?

Door Wim van de Pol

Als steun zijn er nog de verklaringen van officier van justitie Fred Teeven, inmiddels opgestegen tot het ambt van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Niet de eerste de beste. Teeven heeft de afgelopen jaren volgehouden dat hij in 2006 – toen Thomas van der Bijl nog leefde, zo in februari na het doodschieten van Kees Houtman in november 2005 – van Maria Houtman hoorde over de Baja Beachclub. Zij had het weer van Thomas van der Bijl gehoord.

Maar vergist Teeven zich daar niet? Volgens Nico Meijering, de advocaat van Ali A. moet dat wel.

Ten eerste: Teeven begon er pas begin 2009 over. Waarom heeft Teeven drie jaar lang gezwegen over die wetenschap? Teeven geeft als oorzaak dat Maria Houtman in 2006 misschien nog de status van bedreigde getuige zou krijgen. Hij kon dus het Baja-verhaal niet vertellen omdat dit anders naar haar herleidbaar zou zijn. Maar ja, herleidbaar? Was zij er dan zelf bij toen in de Baja werd gesproken over de moord op haar man?

Tussen haakjes: hoe moet Van der Bijl eigenlijk aan het verhaal over de Baja zijn gekomen? Was hij er soms bij toen zijn naam als doelwit werd genoemd?

Teeven had er vanwege dat risicio zelfs niet over gesproken met Thomas van der Bijl, zegt hij.

Dat is vreemd.

Want Maria Houtman vertelde dit toen Van der Bijl nog leefde, in februari 2006, twee maanden voor de moord op Van der Bijl. 

Hoe moeten we dat zien? Maria Houtman en Thomas van der Bijl zitten in gesprek met het Openbaar Minsterie. Maria Houtman vertelt het Baja-verhaal – dat zij van Van der Bijl heeft gehoord. En Van der Bijl zegt niks over zijn wetenschap daarvan? Terwijl het over zijn leven gaat, houdt hij zijn mond?

Van der Bijl hield in die periode allerminst een slot op zijn mond. Hij was volop in gesprek met de recherche om een anonieme bedreigde getuige te worden. Hij vertelde wie, volgens zijn informatie, Kees Houtman hadden vermoord: Sjaak B. en Jesse R.

Maar geen woord over het Baja-lijstje waar Houtman op stond, niets over Soerel en Ali A.

Hij vertelt op 12 februari 2006 wel dat hij bang is voor Holleeder. Op zeker moment is hij minder bang, omdat Holleeder is aangehouden. Dino Soerel, Ali A. en Jesse R. liepen toen nog buiten. Als Van der Bijl zou weten dat Soerel en Ali A. een paar maanden eerder in de Baja Beach Club een contract op hem hadden gezet, zou hij dan niet bang zijn?

Ten slotte: Teeven zorgt er voor dat Van der Bijl uit zijn voorlopige hechtenis mag, waarin hij zit voor een hasjzaak, in verband met zijn traject als anonieme bedreigde getuige. Dat is vlak voor diens dood. De vraag is natuurlijk of Van der Bijl als bedreigde getuige niet sowieso het allerbest in het huis van bewaring had kunnen blijven.

Als Teeven op dat moment uit het Baja-verhaal wist dat Soerel, Ali A. en Jesse R. Van der Bijl wilden doden, zou hij hem toch beter hebben beschermd?

Toen Van der Bijl eenmaal languit op de vloer van zijn café lag was het te laat. Nogmaals de vraag: waarom kwam Teeven toen niet met het Baja-verhaal op de proppen? Als hij dat toen had geweten had hij dat toch moeten doen.

Kortom: Fred Teeven moet zich vergissen – of hij jokt – als hij beweert het moordverhaal uit de Baja van Maria Houtman te hebben gehoord. In het Baja-verhaal staat Peter La S. alleen. Niet Q5, niet Maria Houtman en ook niet Fred Teeven geven zijn verhaal steun in de rug.     

De rechtbank heeft gevraagd aan het Openbaar Ministerie om op 22 november een uitgebreide reactie op het verhaal van Peter la S. en het verhaal over de Baja te geven.

Lees ook:

Nachtclub in de hoofdrol in moordzaak

Club Baja was club Baja niet

‘Getuige praat Peter la S. na over de Baja’

Dino Soerel tegen getuige Q5