Friese politie zoekt getuigen festival-dode

De politie in Friesland heeft het onderzoek naar de dood van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren uitgebreid. Het slachtoffer werd op zondagochtend 9 juli 2017 in het weiland op de kruising van de Fugelsang en de Bùterwei in de Westereen gevonden.

Hij had die avond daarvoor op zaterdag het muziekfestival FreezeForze bezocht. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken benadert de politie nu alle bezoekers van het muziekfestival met een e-mail. Ook wordt in De Westereen en omgeving huis-aan-huis een flyer bezorgd.

Een team grootschalige opsporing (TGO) werkt sinds zondag 9 juli aan deze zaak. Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Eén van de scenario’s is dat Van Seggeren door een voertuig, al dan niet bewust, is aangereden. Maar ook andere scenario’s zijn nog steeds denkbaar.