Aanpak rijdende rovers: minder inbraken

De politie denkt rondtrekkende bandieten te ontmaskeren door ze op te wachten op doorgaande provinciale wegen en op- en afritten van snelwegen. Dat schrijft De Telegraaf na gesprekken met de politie Utrecht die een proef hiermee heeft gedaan. De politie Utrecht had ontdekt dat een groot deel van de daders van misdrijven in de regio criminelen van buiten zijn. Een woordvoerder: ‘We constateerden dat deze lieden hun slag sloegen en dan weer razendsnel vertrokken. Daarom startten we een project en zochten op de toegangswegen naar veelplegers en mensen die gesignaleerd stonden.’

De proef is gedaan samen met de Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, het korps landelijke politiediensten (KLPD) en de provinciale Verkeersdienst. In ruim twee maanden tijd zijn er zestig fuiken opgezet uitgevoerd waar geen ontsnappen aan mogelijk was.

Wat blijkt? Er is hoop, aldus politiewoordvoerder Ellen de Heer: ’24 mensen konden worden aangehouden. Daarnaast werden ook nog eens 132 gesignaleerde personen van de weg gehaald, onder wie zo’n tachtig Oost-Europeanen. De gecontroleerde doelgroep kreeg 374 bekeuringen en er zijn negentien dossiers opgemaakt die naar justitie gezonden zijn.’

Het leverde de schatkist ook nog ruim 6,5 miljoen euro aan achterstallig belastinggeld op. En er werden 207 auto’s in beslag genomen.

Het belangrijkste: in de buurt van de controles is het aantal inbraken drastisch gedaald.

Zie De Telegraaf.