Praat de corruptie-keizer van Marbella?

Hoeveel zal Juan Antonio Roca gaat onthullen over zijn wetenschap van vergaande corruptie rond het rijke Marbella aan de Costa del Sol. Hij was als topambtenaar verantwoordelijk voor de afgifte van bouwvergunningen. Na meer dan vijf jaar en zeven maanden detentie komen de grote vragen aan de orde in zijn proces voor de rechtbank van Málaga. 

Welke personen en bedrijven hebben allemaal smeergeld op tafel gelegd om mee te kunnen doen aan de onroerend goed-bonanza in het lustoord en de bergen er omheen?

Roca was hoofd van de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Marbella (125.000 inwoners). Hij verplaatste zich jarenlang per helicopter en hield tijgers in zijn tuin, had bezat een stal met tientallen volbloed racepaarden en had op zeker moment vrijwel de gehele gemeenteraad van Marbella omgekocht.

Door Roca en anderen werden astronomische bedragen verdiend met het volbouwen van de heuvels rond Marbella. Bebouwen van natuurgebieden was hel goed mogelijk, zolang er maar werd betaald. Zijn arrestatie begin 2006 werd in een speciale kabinetszitting in Madrid besloten, de gemeenteraad van Marbella werd ontbonden.

Volgens het strafdossier hebben 19 verschillende bedrijven tussen 2001 en 2006 voor ruim 33 miljoen aan steekpenningen betaald. Dat dekt waarschijnlijk niet het gehele palet van corruptie dat rond Marbella heeft gespeeld.

Na het overlijden van de voormalige burgemeester Jesús Gil y Gil – corrupt maar nooit vervolgd – was Roca sinds de jaren negentig de baas van Marbella, welke burgemeester er ook boven hem zitting nam.

De vraag is hoe discreet Roca blijft en of hij in het openbaar nationale of internationale notabelen in diskrediet wil brengen. Tot nu toe zijn een aantal grote Spaanse bouwbedrijven en ontwikkelaars verdacht.

Lees:

Lekker fout in Marbella (Nieuwe Revu,  2006).