Gedetineerde krijgt eigen cel na corona-besmetting

Een gedetineerde uit de PI Arnhem – die in een twee-persoons cel vastzat – krijgt een eigen cel nadat hij een klacht indiende bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De man was bang voor besmetting met het coronavirus. Een medewerker van het cellencomplex in Arnhem is afgelopen weekend besmet geraakt.

De Raad besloot dat de weigering van de directie om de man over te plaatsen moet worden teruggedraaid. Afgelopen weekend kwam vast te staan dat een bewaarder besmet was geraakt met het coronavirus. Voorzover bekend is dit de eerste uitspraak in en dergelijke zaak.

De onrust onder gedetineerden in PI’s is groot, met name bij mensen die in meerpersoons cellen zitten. Anderhalve meter afstand houden is vaak onmogelijk. De directie van de inrichting gebruikte als argument dat een meerpersoons cel te vergelijken is met een gezin. Daar ging de RSJ in de Arnhemse zaak niet in mee:

De voorzitter overweegt dat de vergelijking tussen een MPC en een gezinssituatie niet opgaat. Gezinnen waren er al toen het coronavirus uitbrak en kunnen en willen niet uit elkaar met als doel om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De omstandigheid dat mensen (zoals in gezinssituaties) niet in staat zijn om in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, rechtvaardigt nog niet het creëren van extra gezondheidsrisico’s voor anderen. Het plaatsen van een gedetineerde in een MPC betekent dat de door het RIVM aanbevolen afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden genomen en vergroot het risico op besmetting met het coronavirus voor verzoeker en zijn toekomstige celgenoot. Dat verzoeker en zijn celgenoot weer van elkaar worden gescheiden op het moment dat de een klachten ontwikkelt, maakt dit niet anders, omdat de ander dan al besmet kan zijn geraakt.

De zaak kan consequenties hebben voor vergelijkbare zaken in Nederlandse PI’s.