Geen garantie afluistervrij overleg

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie zegt niet altijd ruimtes ter beschikking te kunnen stellen zonder opnameapparatuur waar advocaten en gedetineerden kunnen overleggen. Naar aanleiding van verschillende berichten over de aanwezigheid van geheime microfoons en camera’s in spreekkamers voerden de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten overleg hierover met DJI. Volgens DJI worden spreekkamers ‘multifunctioneel gebruikt’ en dus niet alleen voor gesprekken met geheimhouders.

Verschillende advocaten hebben de afgelopen jaren de aanwezigheid van microfoons of camera’s vastgesteld in penitentiaire inrichtingen.

DJI zegt dat voor sommige gevallen – uit veiligheidsoverwegingen – de noodzaak bestaat gesprekken in spreekkamers op te nemen. Volgens DJI is het logistiek en organisatorisch onmogelijk om overleg tussen advocaten en hun gedetineerde cliënten in kamers onder te brengen die niet van opnameapparatuur zijn voorzien omdat niet overal voldoende ruimte beschikbaar is.

De advocaten willen de garantie dat door hun gebruikte kamers “schoon” zijn en die zegt DJI niet te kunnen geven. DJI zegt wel ‘duidelijker’ aan te kunnen geven of er in een kamer apparatuur aanwezig is.

‘Ik moet gedetineerden dus adviseren zo min mogelijk te zeggen in een spreekkamer’, zo reageert strafadvocaat Frank van Ardenne.

Ten aanzien van het tappen van telefoongesprekken heeft DJI voorgesteld om voort te bouwen op het systeem van nummerherkenning, zoals dat tussen het OM en de Orde tot stand is gekomen voor telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënten in het algemeen. Een dergelijk systeem maakt het opnemen van gesprekken tussen advocaten en hun cliënt onmogelijk.

Het systeem zou volgens DJI eind 2012 gerealiseerd kunnen zijn. Dan zal bij DJI ook een nieuw telefoonsysteem in werking zijn. De Orde zal gezamenlijk met DJI bezien of en zo ja onder welke voorwaarden, en in welke mate, een vergelijkbaar systeem van nummerherkenning te realiseren is.