Geen herziening zaak “Haagse kindermoord” (UPDATE)

De Hoge Raad heeft een verzoek tot herziening van de veroordeling voor de moord op het meisje Felicita Oostdam (foto) afgewezen. De veroordeelde Harke Jager werd in 1981 al veroordeeld tot tbr voor doodslag op de destijds 7-jarige Maitrie Koeldiep.

Duinen

Hij werd door het gerechtshof echter niet strafbaar verklaard en hij werd ontslagen van alle rechtsvervolging, maar moest wel verplicht worden verpleegd. Maitrie maakte op 27  juni 1980 een schoolreisje naar de duinen. Ze raakte de groep kwijt en werd met elf steken van een heggenschaar of een groot mes vermoord. Haar lichaampje  werd gevonden onder een stapel takken. Haar onderbroekje hing op de enkels, maar ze was niet misbruikt.

Broer

In 1984 wees de Hoge Raad een herzieningsaanvraag toe omdat Harke’s broer Anne de moord bekende. Onderzoek bij het gerechtshof wees echter uit dat de bekentenis van Anne niet juist kon zijn en deze trok die ook weer in. Het eerdere arrest van het hof Den Haag bleef gehandhaafd. Harke Jager bleef echter op vrije voeten.

In gedachten

In 1996 kreeg hij 14 jaar cel en tbs voor doodslag op Felicita Oostdam (foto). Dat meisje was 9 jaar toen zij in 1984 in Den Haag werd gedood met een mes. Net als bij Maitre Koeldiep hing het onderbroekje op haar enkels. Jager heeft erkend dat hij in de buurt aan het fietsen was en erkende het mes waarmee Felicita was gedood te hebben gekocht bij de Blokker maar zei een ‘black-out’ te hebben gehad en later zei hij ‘diep in gedachten’ geweest te zijn. Zijn advocaat stelde dat Jager een alibi had.

Herziening

Tot herziening wordt alleen besloten door de Hoge Raad als er feiten zijn waar het gerechtshof indertijd niet mee bekend was. In het herzieningsverzoek was onder meer gesteld dat het gerechtshof anders had geoordeeld over deze zaak als het kennis had kunnen nemen van rapporten over de epilepsie van Jager. Een aanval van epilepsie kan leiden tot bewustzijnsverlies. De Hoge Raad is van mening dat het hof deze kennis wel had. Ook aanwijzingen dat seriemoordenaar Koos Hertogs de moord op Felicita zou hebben gepleegd leiden volgens de Hoge Raad niet tot herziening. Hiermee was het gerechtshof indertijd ook bekend.

In het boek De Haagse kindermoorden van het Project Gerede Twijfel wordt de conclusie getrokken dat er onvoldoende bewijs zou zijn in deze zaak. Maar dat gebeurt op basis van de door het hof reeds beoordeelde bewijsmiddelen.

Zie meer in het boek Seriemoordenaars in Nederland.

Hier: het arrest.