Geen prioriteit voor witwassen van de ING

De FIOD zette woensdag een 71-jarige man op verdenking van witwassen van 500.000 euro in de politiecel. Je mag hopen dat de bejaarde zijn medicijnen mee mocht nemen, maar ja, witwassen mag nu eenmaal niet. Behalve de oliemannetjes bij de ING, die mochten het wel. Toen het misging schikte hun werkgever voor 775 miljoen.

Door Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie is er niet in geslaagd uit te vogelen wie er verantwoordelijk was te achten voor de criminele feiten, zag in ieder geval geen strafbare feiten. Was het alleen “organisatiecriminaliteit” en geen georganiseerde criminaliteit?

Geen strafbare feiten

Wie was er nu verantwoordelijk bij ING voor deze ondermijning in ‘vier’ zaken? Niemand die het weet, omdat het Openbaar Ministerie kennelijk geen strafbare feiten kon vaststellen.

Tsja, de Hoge Raad stelt dan ook zware eisen aan vervolging van natuurlijke personen, die moeten ‘aanzetten’ of ‘bewust nalatig’ zijn geweest, zei het OM er maar bij.

Waren er meer dan vier zaken? Het blijft onbekend. Het Openbaar Ministerie was niet in staat een schatting te geven van hoeveel gevallen van ondermijning er verder nog sprake kon zijn bij de ING. Er zijn alleen ‘exemplarische’ zaken opgepakt. Terwijl er toch ‘tientallen signalen en aanwijzingen’ waren die duidden op andere strafbare feiten.

Ondermijning

Als we politie en Openbaar Ministerie moeten geloven is er momenteel overal in Nederland sprake van ernstige en verontrustende ‘ondermijning’ van de samenleving. De georganiseerde criminaliteit ondermijnt, door witwassen, de economie en de samenleving.

Middels persberichten, die voorlichters ijverig rondsturen, willen politie en justitie aan media en publiek duidelijk maken dat ze goed bezig zijn.

Ieder persbericht dat Openbaar Ministerie of politie naar de media versturen over georganiseerde criminaliteit, vaak meermalen per dag, eindigt met een passage die letterlijk zegt dat witwassen en strijd tegen ondermijning prioriteit heeft bij de overheid. Ook onder het persbericht van de FIOD over de 71-jarige vinden we zo’n zin:

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit.

Buidel cash

Het was ‘effectiever’ om de ING te laten schikken, schreef het Openbaar Ministerie, dan zal de bank het leven wel beteren. Zou het?

Als de volgende schemerige Rus met een buidel cash aan de poort van een grootbank rammelt is het slechts zaak te calculeren over pakkans, en oppassen om niet ‘aan te zetten’ en niet ‘bewust nalatig’ te zijn.

Hoe groot?

Het publiek zal zich na de ING-affaire misschien afvragen hoe groot die prioriteit van de overheid om witwassen en ‘ernstige criminaliteit’ tegen te gaan precies is. Of dat ze misschien beter zelf ING-medewerker kunnen gaan spelen.

Ten aanzien van een bank als ING is de prioriteit bij justitie kennelijk absent: in het persbericht van het Openbaar Ministerie over de transactie met ING ontbreekt in ieder geval de standaardstrofe over prioriteit, witwassen en ondermijning.