Geen resultaten door gezichtsherkenning bij politie

De politie heeft in 2020 als het gaat om het gebruik van herkenningssoftware van gezichten in de opsporing, in 11 % van de gevallen succes gehad. Niet duidelijk is in hoeverre dit heeft geleid tot het oplossen van zaken. Vorig jaar zijn meer dan 200.000 profielen weer uit de database verwijderd.

Vergelijken

De politie heeft sinds 2016 toestemming om de afbeelding van het gelaat van een persoon via een database te vergelijken, als dat kan bijdragen aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare zaken. Dit kan bijvoorbeeld door twee gelaatsafbeeldingen met elkaar te vergelijken als er een mogelijke verdachte is, of als ze juist nog op zoek is naar een mogelijke dader.

Database

Dit gebeurt bij de landelijke eenheid van de politie, met speciale software die werkt met een database van Nederlandse gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden, onder de naam CATCH.
Voordat men hiertoe over gaat, beoordeeld een expert of de kwaliteit van de afbeelding wel goed genoeg is om mee aan het werk te gaan.
De volgende stap is het vergelijken van de afbeelding met de beeltenissen in de database. Dan maakt de software een lijst aan met mogelijke hits.

Die worden door nog drie politiemensen beoordeeld op een definitieve overeenkomst.

Herkend

In 2020 werden volgens jaarcijfers van de politie 1046 afbeeldingen aangeboden bij CATCH. Daarvan werden 731 gezichten niet herkend. Niet geschikt bevonden om mee te werken waren 203 afbeeldingen. 112 afbeeldingen werden wel herkend.
Van de 96 afbeeldingen die door de buitenlandse politie werd aangeleverd, werden er 4 herkend.
Het ging bij deze gevallen om afbeeldingen van gezichten die onder meer betrokken waren bij woninginbraken, vuurwapenbezit, diefstallen en bedreiging.

Uit de jaarcijfers blijkt niet of en hoe vaak herkenningen leiden tot oplossingen van zaken.

Geschoond

Eerder kreeg de minister Kamervragen over de opname van biometrische profielen in de database CATCH. Er zouden tienduizenden afbeeldingen van gezichten onterecht in de digitale kaartenbak staan. De minister wees er toen op, dat in de database alleen beeltenissen mogen worden opgenomen van personen die verdacht zijn van een misdaad waarop vier jaar of meer gevangenisstraf staat.

Privacyorganisaties lieten eerder weten ongerust te zijn dat burgers door de opname in het systeem misschien onterecht en voor langere tijd gebrandmerkt worden.

In CATCH zijn 2.653.038 gelaatsafbeeldingen opgenomen, per december 2020. Daarvan werden er vorig jaar 218.434 ‘geschoond’.