Gezusters Holleeder niet snel verhoord

De twee zussen en de ex-vriendin van Holleeder worden op korte termijn niet op een openbare terechtzitting gehoord. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald naar aanleiding van een verzoek van de officieren van justitie in de Holleeder-zaak.

Beslotenheid

Het Openbaar Ministerie wilde de drie vrouwen in december of januari ter terechtzitting horen ook om dit te kunnen combineren met het lopende hoger beroep in de zaak Passage. De rechtbank vindt dat te vroeg, omdat het dossier dan nog niet compleet zal zijn. Verder verwacht de rechtbank dat het zal gaan om lange en intensieve verhoren die beter niet in een openbare zitting maar in de beslotenheid van het kabinet van de rechter-commissaris kunnen plaatsvinden.

Passage

Dat zou volgens de rechtbank kunnen inhouden dat de getuigen eerder door het gerechtshof tijdens het onderzoek Passage worden gehoord. Dat is een consequentie die onlosmakelijk verbonden is met de fase waarin beide processen zich op dit moment bevinden.

Verklaring

Advocaat Franken heeft aangegeven dat Willem Holleeder een verklaring wenst af te leggen over datgene wat de vrouwen hebben verteld. De rechtbank wil ook dat de verhoren van de getuigen na die verklaring zullen plaatsvinden.

Gevangenneming

De rechtbank wijst de vordering tot gevangenneming van Holleeder toe in verband met de moorden op Willem Endstra (2004) en Cor van Hout (2003). De rechtbank ziet hiervoor voldoende bewijs die dit rechtvaardigt. De rechter-commissaris zal verder besluiten over de inhoudelijke onderzoekswensen van de officieren van justitie en de verdediging. Op 4 december is de volgende openbare zitting in de Zaak-Holleeder.

De laatste berichten in de zaak:

Gezusters Holleeder waren witwasverdachte

‘Daarom heb ik het gedaan’

Holleeder wil best zijn verhaal vertellen (VIDEO)

OM stookt vuurtje tegen Holleeder verder op (UPDATE)