Geen straf voor stelende rechter

Een rechter die vorig jaar is aangehouden nadat hij een winkeldiefstal had gepleegd, heeft geen straf opgelegd gekregen. Hij kreeg wel een waarschuwing van de rechtbank waar hij werkt. De procureur-generaal van de Hoge Raad had geadviseerd de stelende rechter een voorwaardelijk ontslag op te leggen, maar dit bleek niet mogelijk. 

De huidige wet voorziet niet in de mogelijkheid om rechters in bepaalde situaties te schorsen of schriftelijk te berispen. Er ligt sinds februari 2014 een wetsvoorstel voor, dat dit soort hiaten in de wet moet voorkomen.

‘Het achterwege blijven van een reactie bij ongewenste situaties en ongeoorloofd gedrag is hoogst onwenselijk; er moet altijd, passend, en zo nodig streng, kunnen worden ingegrepen om afbreuk aan het vertrouwen in de rechtspraak te voorkomen’, zo is in het wetsvoorstel te lezen.

Verklaring omtrent gedrag

De nieuwe wet moet ook gaan regelen dat rechters voorafgaand aan hun benoeming worden gescreend. Tot nu toe gebeurt dat niet. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt dan voor elke rechterlijke benoeming een vereiste. Zo’n verklaring is bij andere, soortgelijke functies vrijwel standaard.