Geen vervolging arts Beverwijk

Het Openbaar Ministerie in Haarlem heeft geen bewijs gevonden voor ‘enig strafbaar feit’ in het optreden van een arts in de zaak van de Beverwijker Ihsan Gürz, die op 3 juli 2011 in Beverwijk overleed. De zaak tegen de arts is geseponeerd. Ihsan Gürz was aangehouden in een snackbar waar hij zich zeer agressief gedroeg. Daarop werd hij naar een politiecel gebracht. In de cel werd hij twee keer bezocht door een forensisch arts. Toen bleek dat hij geen hartslag meer had werd hij gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij.

Uit sectie en daaropvolgend toxicologisch onderzoek is volgens het OM gebleken dat het overlijden zeer waarschijnlijk het gevolg is geweest van de combinatie van cocaïnegebruik en hartfunctiestoornissen. Diverse deskundigen hebben daarnaast aan de hand van de camerabeelden, de AED-gegevens en de overige onderzoeksbevindingen geconcludeerd dat het zeer aannemelijk is dat Gürz een zogeheten geagiteerd cocaïnedelirium had, met fatale afloop.

Onderzocht is of de arts die de arrestant tweemaal in de politiecel heeft bezocht schuld heeft gehad aan het overlijden van de arrestant en/of dat hij de arrestant in hulpeloze toestand heeft gelaten.

Voor dood door schuld is een causaal verband nodig tussen het handelen van de arts en het overlijden van de arrestant. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat geen causaal verband is vast te stellen. Het is bovendien de vraag of Gürz nog geleefd had als hij eerder naar een ziekenhuis was overgebracht. Ondanks behandeling is de kans op overlijden in geval van een geagiteerd cocaïnedelirium groot.

Voor het in hulpeloze toestand brengen of laten dient juridisch gezien sprake te zijn van opzet dan wel voorwaardelijk opzet. Voorwaardelijke opzet betekent dat iemand het overlijden niet heeft gewild, maar door zijn handelen het risico op de koop toe heeft genomen. Hiervan is volgens het Openbaar Ministerie geen sprake.

Het Openbaar Ministerie constateert dat de arts weliswaar de symptomen van een geagiteerd deliriumsyndroom niet (tijdig) heeft onderkend en dat hij erg afwachtend was, maar dit levert geen verwijt op dat onder de reikwijdte van het strafrecht valt. Het OM heeft daarom besloten dat de arts wegens gebrek aan bewijs strafrechtelijk niet wordt vervolgd. Die beslissing is inmiddels aan de nabestaanden gemeld. De familie kan tegen deze beslissing een zogeheten artikel 12-klacht indienen bij het gerechtshof om toch nog vervolging af te dwingen.

Eerder constateerde het Om dat de politie geen blaam trof.

In Turkije heeft de familie van de jongen een tweede autopsie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat Gürz juist geen cocaïne had gebruikt. Bovendien bleek het hart niet meer in het lichaam aanwezig te zijn. 

Alle berichten over de zaak:

‘Politie gaf wél goede zorg arrestant’ 

Turkije boos op OM Haarlem 

Drugsvrij en het hart verdwenen 

Onderzoek naar sterfgeval na arrestatie