Geen vervolging na dood inbreker

Het Openbaar Ministerie heeft besloten het echtpaar dat betrokken was bij het overlijden van een man in Diessen op 25 september 2012 niet verder te vervolgen. Uit onderzoek is gebleken dat de man die nacht bezig was om vogels te stelen uit een volière in de achtertuin van het echtpaar. Zij hebben de man daarbij op heterdaad betrapt, vastgehouden en overgedragen aan de politie. De man is kort na zijn aanhouding in het ziekenhuis overleden.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat het toegepaste geweld noodzakelijk en geboden was gezien de situatie op dat moment. Het geweld bestond onder meer uit het al liggend op de grond vasthouden van de man bij de hals en de benen. Door het Nederlands Forensisch Instituut is vastgesteld dat de man door verstikking om het leven is gekomen. Het door het echtpaar toegepaste geweld is er steeds op gericht geweest de man, die zich stevig verzette, onder controle te brengen en te houden teneinde hem over te dragen aan de politie. Van excessief en onnodig geweld is geen sprake geweest. Het handelen was er niet op gericht om de man te doden.

Het echtpaar en de nabestaanden van de overleden man zijn door de politie op de hoogte gesteld van de beslissing tot niet verdere vervolging.

‘Teeven geeft prima signaal af’ 

Advocaat: inbreker alleen vastgehouden 

Teeven: ‘Dood inbreker eigen risico’