Geen wrakingsverbod in Douane-zaak

In de grote cocaïnezaak rond oud-douanier Gerrit G. is het derde wrakingsverzoek van de advocaten afgewezen door de wrakingskamer van de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie had de wrakingskamer verzocht eventuele nieuwe wrakingsverzoeken niet te behandelen, maar dat werd afgewezen.

Paul

Omdat de rechtbank verzoeken tot het doen van nader onderzoek naar de relatie tussen een Belgisch drugsonderzoek en het onderzoek naar Gerrit G. en Dennis van den B. en de vondst van 300 kilo cocaïne had afgewezen was ze opnieuw gewraakt. De advocaat vinden dat aannemelijk is gemaakt dat in dit Belgische aanwijzingen te vinden zijn dat de start van het Doussie-project naar Gerrit G. c.s. anders is geweest dan in het dossier vermeld staat. De advocaten vinden het ook onbegrijpelijk dat de rechtbank de politie-informant “Paul”, een Colombiaanse officier van justitie en een Colombiaanse recherche-functionaris niet wil (laten) verhoren.

Geen vooringenomenheid

De wrakingskamer vindt het echter geen onbegrijpelijke beslissingen. Laat staan dat die beslissing zozeer onbegrijpelijk zijn dat daarvoor geen andere verklaring is te geven dan vooringenomenheid van de rechters.

In de Doussie-zaak zijn al twee eerdere wrakingsverzoeken naar aanleiding van (andere) afgewezen onderzoekswensen zijn gedaan en afgewezen. De wrakingskamer van de rechtbank vindt niet dat alleen daarom sprake is van misbruik van het wrakingsinstrument. Een eventueel volgend wrakingsverzoek zal daarom wel in behandeling worden genomen.

In Doussie-zaak waren de pleidooien al begonnen. Als er geen nieuwe ontwikkelingen meer komen dan kan de zaak dit voorjaar worden afgerond.

Zie eerdere berichten:

‘Politie faciliteerde poging tot afpersing’

Politie: ‘informant Paul was onbetrouwbaar’

Zo werkt het vrij doorlaten van cocaïne