Gemeente moet kwetsbare coffeeshops beschermen (COLUMN)

In een vamiddag jl. verschenen spoedpersberichtje benadrukte de politie Amsterdam dat in het onderzoek naar beschoten coffeeshops ‘alle opties m.b.t. motieven en oorzaken open staan.’ Intussen wordt de waanzinnige kwetsbaarheid van coffeeshops pijnlijk duidelijk.

 

Door Jillis Roelse

Je rijdt even langs, schiet twee of drie kogels door de ruit heen en zoeft op je scootertje even relaxed weer de nacht in. Hierna weet je 100% zeker dat die coffeeshop direct wordt dichtgespijkerd op last van burgemeester Van der Laan. Dit lot onderging afgelopen woensdag coffeeshop Blue Lagoon aan de Amsterdamse Overtoom. Vijf andere coffeeshops, waaronder coffeeshops The Power en Green Place in het centrum van Amsterdam en coffeeshops Roxy en DNA in andere wijken van Amsterdam, gingen hiervoor al even zo rigoureus het schip in.

De burgemeester gaf via een woordvoerder in Het Parool de inmiddels standaard reactie: ‘Een schietpartij in een woonwijk, waarbij de motieven niet duidelijk zijn en herhaling niet is uit te sluiten, brengt de veiligheid van bewoners en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan.’ Sluiten dus die boel!

Op het tweede gezicht

Daar valt op het eerste gezicht wat voor te zeggen. Amsterdam heeft al genoeg krankzinnige schietpartijen in woonwijken voor haar kiezen gehad, waarbij de kogels dwars door woonboten en slaapkamers van bewoners vlogen.

Maar op het tweede gezicht is veel meer aan de hand. Het merendeel van de getroffen coffeeshops is namelijk van goede en betrouwbare naam. De shops veroorzaken totaal geen overlast in de buurt en het personeel let er zeer goed op dat dit zo blijft. Zo wordt actief opgetreden wanneer bezoekers bijvoorbeeld lawaai maken of scheef parkeren op de stoep en wordt er scherp op gecontroleerd dat geen minderjarige bezoekers naar binnen gaan, laat staan daarbinnen iets kopen. Deze coffeeshops leveren voor de bewoners doorgaans net zoveel last op als de gemiddelde huisartsenpraktijk. Ook de eigenaren van de betreffende shops staan alles behalve als crimineel bekend: de vergunningen zijn zonder problemen verleend, de BIBOB-controle telkens gehaald.

Bescherm coffeeshops

In De Telegraaf gaf de woordvoerder van de Amsterdamse politie Leo Dortland over de schietpartijen aan dat het ‘niet erg waarschijnlijk is dat dit losstaande incidenten zijn.’ Volgens Dortland ‘kan er sprake zijn van afpersing van eigenaren, maar ook een doelbewuste poging om de concurrentie uit te schakelen.’

Beide gevallen zijn even erg. Het rechtvaardigt dat de gemeente Amsterdam nu een actieve stap vooruit zet. Bescherm de getroffen coffeeshops in plaats van deze direct en zo drastisch te sluiten. Bied de eigenaren van de coffeeshops juist rechtsbescherming in plaats van hun rechten te onteigenen. Laat de eigenaren en het personeel van de coffeeshops niet in de steek, wanneer zij juist zo graag met de gemeente in gesprek willen gaan.

En ga als gemeente ook daadwerkelijk in gesprek: het ontvangen van de eigenaren en hun personeel met een klein plakje begrafeniscake en lauwe koffie om vervolgens te zeggen dat je als gemeente echt heel erg goed hebt geluisterd maar al hebt besloten om de shops voor langere tijd dicht te houden, is juridisch een wassen neus en de gemeente Amsterdam onwaardig. Meer dan een ander hebben de coffeeshops in Amsterdam nu hun burgemeester nodig in plaats van een dubbele dichte deur!

mr. Jillis Roelse is advocaat in Amsterdam.  Lees hier zijn eerdere columns terug.