Gemeente Utrecht begint wietkwekerij

De gemeente Utrecht begint een eigen wietkwekerij. Utrecht gaat daarmee in tegen het heersende beleid van het kabinet om softdrugs terug te dringen op allerlei fronten. Er komen twee experimenten: een gesloten clubmodel voor volwassen cannabisgebruikers en een behandeling voor mensen die kwetsbaar zijn voor psychotische stoornissen. Beide experimenten worden wetenschappelijk begeleid. Het clubmodel voor leden biedt de mogelijkheid voor eigen gebruik wiet te telen.

Wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt: ‘De gemeente wil ruimte voor deze experimenten met het oog op het verminderen van de schade van cannabisgebruik voor de gezondheid. Ook hopen wij hiermee de criminaliteit en overlast rond cannabis te beheersen.’

Utrecht wil dat er op verschillende plaatsen kleine verenigingen komen die softdrugs aan de leden mogen verkopen. Door regulering en controle van verkoop denkt Utrecht wiet van niet- criminele herkomst te kunnen verkopen en goede kwaliteit garanderen, om zo gevaren voor de gezondheid te voorkomen.

Het tweede experiment richt zich op een risicogroep van cannabisgebruik, bijvoorbeeld mensen die in behandeling zijn voor schizofrenie. Deze groep kan door softdrugsgebruik een psychose ontwikkelen, zo is wetenschappelijk aangetoond.

Doel van dit experiment is excessief cannabisgebruik van deze kwetsbaren om te buigen naar gecontroleerd gebruik. Dit vindt plaats onder medisch toezicht of onder toezicht van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het cannabisgebruik onder medisch toezicht maakt ook onderdeel uit van het behandelplan voor deze groep.

Lees er meer over bij de gemeente Utrecht.