‘Gemeente verstrekt belastingdata aan politie’

De gemeente Waalwijk wil belastinggegevens van ‘criminelen’ gaan verstrekken aan de taskforce die georganiseerde drugscriminalititeit in Noord-Brabant bestrijdt. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Dat is opmerkelijk want is principe moet de gemeente die gegevens geheim houden.

Afpakteam

De gegevens zullen dan gaan naar het Bestuurlijk Afpakteam van de Taskforce Brabant-Zeeland. Volgens de gemeente blijkt uit de praktijk dat criminelen opgelegde dwangsommen of ingestelde terugvorderingen vaak niet of niet geheel betalen, bijvoorbeeld ten onrechte ontvangen bijstandsuitkeringen of verbeurde dwangsommen. Het Bestuurlijk Afpakteam gaat met hulp van de gegevens op zoek naar vermogen van personen die betrokken zijn of zijn geweest bij georganiseerde criminaliteit, en nog geld open hebben staan bij de gemeente.

Auto’s

Het komt regelmatig voor dat mensen die vorderingen van de gemeente open hebben staan stellen dat ze geen geld hebben. De gemeente zegt te vermoeden dat bepaalde beroepscriminelen wel over geld beschikken. Als er geen geld beschikbaar is wil de gemeente ook materiële zaken als auto’s invorderen.

Geheimhoudingsplicht

Er geldt sinds 1990 een geheimhoudingsplicht voor het verstrekken van fiscale gegevens die alleen onder voorwaarden mag worden doorbroken. Er moet een noodzaak zijn om ‘publiekrechtelijke taakvervulling van een bestuursorgaan’ te kunnen uitvoeren. Bij ieder geval moet die noodzaak worden aangetoond en tevens de proportionaliteit, met andere woorden: het moet om een zeer ernstige zaak gaan.

Zie ook:

100 miljoen extra tegen witwassen