‘Gemeente wil 1,5 mio terug van ex-ambtenaar’

De gemeente Rotterdam vordert geld terug van een voormalig ambtenaar. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de man mogelijk voor ruim 1,5 miljoen euro aan valse facturen liet indienen en incasseerde. Een groot deel van dat bedrag zou via schimmige constructies zijn doorgesluisd naar het eigen bedrijf van de ambtenaar. 

Klokkenluider

Een klokkenluider bracht het onderzoek aan het rollen. De feiten spelen tussen december 2009 en december 2011. Volgens een audit door KPMG is een groot aantal valse facturen is ontvangen en betaald door de gemeentelijke dienst die de jeugdwerkloosheid moest aanpakken. Het geld ging volgens de gemeente naar het bedrijf van de ex-ambtenaar, Nico van de V. zonder dat er werkzaamheden tegenover stonden. De rechter oordeelde vorig jaar dat de oud-ambtenaar 1,5 miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente.

Weinig concreet

De rechter vond het niet helder of het bedrijf nu daadwerkelijk de diensten heeft geleverd waarvoor de gemeente heeft betaald of niet. Per factuur stond wel een omschrijving maar die waren weinig concreet. Het geld werd door de gemeente uitgegeven voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nico van de V. zou drie zogenoemde tussenbedrijven de opdracht om facturen in te dienen bij de gemeente Rotterdam. Die facturen keurde hij als verantwoordelijk ambtenaar goed. De gemeente maakte de bedragen vervolgens over naar de drie andere bedrijven die het weer grotendeels overmaakten naar Expertisz, het bedrijf van de ambtenaar.

Afgesproken

Van de V. heeft hoger beroep aangetekend. Hij stelt dat slechts een deel van het geld van de tussenbedrijven is overgemaakt naar zijn bedrijf Expertisz. het zou gaan om ‘ongeveer vierenhalve ton.’ waarvoor hij ook echt de afgesproken werkzaamheden heeft verricht. Hij zegt ook schriftelijke toestemming van zijn toenmalige leidinggevende te hebben gehad om in 2010 te beginnen met het opzetten van een eigen bedrijf voor consultancy in de sociale zekerheid. Hij beschuldigt de gemeente en zegt dat de 1,3 miljoen euro van het Rijk in 2011 onterecht is gebruikt heeft om tekorten aan te vullen. Van de V in het AD:

Dat geld was bedoeld voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in 25 gemeenten in de regio Rijnmond. Rotterdam heeft het echter in eigen zak gestoken.

De gemeente weerspreekt dat.

Volgens het Algemeen Dagblad spelen er in Nederland veel zaken met frauderende gemeenteambtenaren. Amsterdam is momenteel bezig met een audit bij alle afdelingen