Gemeenten: nieuw onderzoek gereguleerde teelt

De gemeenten Utrecht, Eindhoven, Heerlen, Nijmegen en Rotterdam hebben de hoogleraar Piet Hein van Kempen gevraagd of hij wil onderzoeken of de internationale mensenrechten de gereguleerde teelt van wiet rechtvaardigt. Vorig jaar concludeerde de hoogleraar dat gereguleerde teelt tegen internationale verdragen is. Van Kempen moet nu uitzoeken of de mensenrechten deze verdragen tegenspreken.

De vraag die Van Kempen uit moet zoeken, is of het gebruik van wiet een fundamentele vrijheid is. Dat is nog niet zo’n gekke gedachte: Uruguay heeft wietteelt gelegaliseerd en voerde daarbij internationale mensenrechten als argument aan.

Wat wil de minister?

Veel gemeenten willen experimenteren met gereguleerde teelt. Op die manier hopen ze de criminaliteit tegen te gaan en kwaliteit van de wiet beter te kunnen monitoren.

De overheid stond tot nu toe de gereguleerde teelt niet toe. Voormalig minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie was een fel tegenstander van gereguleerde teelt. Wat zijn opvolger, Ard van der Steur, van de kwestie vindt, is niet duidelijk.