Gerard Bouman baas Nationale Politie

Gerard Bouman is de eerste kiorpschef van de nog te vormen Nationale Politie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft hem aangesteld als een soort kwartiermaker voor het nieuwe landelijke korps. Hij moet voor het einde van het jaar een plan opstellen om de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten op te laten gaan in de nieuwe organisatie., Bouman is nu nog hoofd van de inlichtingendienst AIVD

Het nationale korps zal uit 10 politieregio’s bestaan. Vóór 1 juli maakt Opstelten bekend welke politiechefs die regio’s gaan leiden.

Door de vorming van de nationale politie wil het kabinet de politie slagvaardiger en efficiënter maken. De 58-jarige Bouman was eerder korpschef van de politie Haaglanden en officier van justitie in Middelburg. Hij gaat op 16 mei in zijn nieuwe baan aan de slag.