Geschorste officier klaagt OM en onderzoekscommissie aan

De vroegere procureur-generaal Marc van Nimwegen gaat in verzet tegen zijn schorsing. Dat bevestigt zijn advocaat vandaag aan diverse media. Hij klaagt zijn werkgever, het Openbaar Ministerie en de commissie die zijn zaak onderzocht aan. Die concludeerde dat hij een ontoelaatbare liefdesrelatie had met een ondergeschikte, de hoofdofficier van justitie Marianne Bloos.

Gedragscode

De commissie Fokkens onderzocht integriteitsschendingen binnen het toenmalige College van Procureurs-generaal. De commissie vond het te verwijten dat hij een liefdesrelatie met Marianne Bloos jarenlang heeft verzwegen. De gedragscode van het Openbaar Ministerie bepaalt dat de twee de relatie hadden moeten melden. Oud-hoofdofficier Marianne Bloos was met buitengewoon verlof. Dat is verlengd. Van Nimwegen heeft er ook aan gewerkt dat een grote aanbesteding voor software voor het OM naar zijn zwager ging.

Onzorgvuldig

Van Nimwegen zegt nu dat hij het rapport ‘onzorgvuldig’ en ‘onevenwichtig’ vindt. Er zou bewijs zijn achtergehouden. Verklaringen zouden onjuist in het rapport zijn samengevat. Ook zouden negatieve verklaringen over de ex-hoofdofficier ten onrechte als geloofwaardig worden bestempeld.

Thailand

De affaire verpestte de sfeer binnen de hoofdofficieren van justitie omdat er allerlei geruchten en irritaties door de verzwegen liefdesaffaire aan de dag traden. Zo was er het verhaal dat de twee hun dienstauto gebruikten om naar afspraakjes met elkaar te rijden. Ook was er de beschuldiging dat ze op oneigenlijke gronden samen een dienstreis naar Thailand hadden gemaakt.

De commissie maakt ook College van Procureurs-Generaal verwijten. Het college was ‘te terughoudend’ en had moeten optreden nadat het op de hoogte raakte van de geruchten.

Hier is het rapport van de Commissie.

Alle berichten over de zaak.