Getuige Van Lent: nog één kans

De getuigen Remko van Lent en zijn vrouw Jessica van Boven moeten van de Rotterdamse rechtbank voor 1 juni gehoord zijn. Anders zet de rechtbank het proces tegen Donald G., Hells Angel Harry S. en zes medeverdachten voort zonder deze cruciale getuigen te hebben gehoord. De verklaringen van Van Lent vormen met name in de zaak tegen Donald G. belangrijk deel van het bewijs. 

Door @Wim van de Pol

De twee meldden zich in 2010 met hun kinderen bij justitie om in een getuigenbeschermingsprogramma te treden, maar kregen later dat jaar een conflict met het Openbaar Ministerie over hun bescherming.

Er zijn wel een aantal belastende verklaringen aan het dossier toegevoegd, maar door het conflict weigeren de twee, die nu ondergedoken leven in een onbekend buitenland, te komen getuigen. De rechtbank vindt dat de twee nu moeten worden gehoord in het openbaar maar wil de redelijke termijn om hen te kunnen horen tot 1 juni oprekken. Als de rechtbank deze getuigen niet kan horen zal dat gevolgen hebben voor de waarde van hun verklaringen in het bewijs. De rechtbank kondigde al aan als compensatie extra getuigen van politie en justitie te willen horen mochten Van Lent en zijn vrouw verstek laten gaan.

Als zij op 1 juni niet zijn gehoord dan schorst de rechtbank de voorlopige hechtenis van Hells Angel Harry S. (foto rechts).  

Verbazing

Woensdag verbaasde rechtbank zich over het optreden van de Rotterdamse rechter-commissaris W. Stemker Köster. Deze onderhield contact met Van Lent maar blijkt tot twee keer toe een e-mail van Van Lent niet aan de rechtbank te hebben doorgegeven. In het bericht dat Van Lent afgelopen zondag aan Stemker Köster stuurde verwees deze naar een bericht dat de rechtbank nog niet kende. De rechtbank heeft woensdag gevraagd aan het kabinet van de rechter-commissaris in Rotterdam alle correspondentie van Stemker Köster met de getuigen te overleggen. Ook wil de rechtbank dat daar een proces-verbaal wordt opgemaakt over hoe de meervoudige kamer onkundig is gebleven van correspondentie.

Intiem

Advocaat Els van Nieuwenhuizen (van Michel G.) zei tegen Crimesite dat uit het al wel bekende e-mailverkeer tussen de getuigen en de rechter-commissaris een bijna intiem te noemen communicatie naar voren komt: ‘Daarom hebben we nu gevraagd om echt alle e-mailverkeer op tafel te leggen’. Stemker Köster is ook de enige betrokkene in het proces die de getuigen heeft ontmoet. Dat was tijdens een vier uur durend onderhoud op een geheime locatie. 

De advocaten van Donald G., Leon van Kleef en Nico Meijering, willen onderzoeken in hoeverre er contacten zijn geweest tussen het echtpaar Van Lent enerzijds en politie, Openbaar Ministerie en rechter-commissaris Stemker Köster anderzijds, die kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, vanwege onrechtmatigheid, of tot uitsluiting van bewijs.

Woensdagmiddag liet Van Lent overigens aan een journalist van Vrij Nederland weten vorige week in Rotterdam bij de rechtbank geweest te zijn, die deze informatie direct twitterde. Advocaat Mark Teurlings las deze tweets in de rechtszaal tijdens de zitting voor.

 dat -Zie eerdere berichten:

‘OM dwong ons te getuigen’ 

Van Lent wilde rechter privé spreken

Kris J. geen verdachte, wel informant?

Van Lent misschien toch vervolgd

Alle berichten over de zaak.