Getuigen Bandidos-zaak zijn bang

In het onderzoek naar criminele praktijken van Limburgse leden van motorclub Bandidos zijn slachtoffers en getuigen bang om verklaringen af te leggen. Dat heeft het Limburgse Openbaar Ministerie bevestigd aan de De Limburger en het Limburgs Dagblad.

Angstig

Sommigen slachtoffers zien ervan af aangifte te doen, zo blijkt uit processen-verbaal die de kranten hebben ingezien. ‘Ik ben zo angstig voor de gehele organisatie achter de motorclub dat ik besloten heb om geen aangifte te doen’, verklaarde een van de vermeende slachtoffers van afpersing tegenover de politie.

Buitenland

Sommige getuigen kwamen na een eerste melding niet meer komen opdagen voor verder verhoor. Meerdere getuigen reppen over de angst die ze hebben voor de Bandidos. Eén getuige zegt met zijn moeder naar het buitenland te willen vertrekken om aan dreiging van de motorclub te ontkomen.

Vertrouwen

Enkele getuigen doen wel met naam en toenaam aangifte of houden vast aan eerdere verklaringen. Soms geven ze daarbij wel aan geen vertrouwen in politie en justitie te hebben, ook als het gaat om bescherming van hun privacy. Het Openbaar Ministerie stelt dat de houding van getuigen het onderzoek bemoeilijkt, maar dat het ‘geen negatieve invloed op de bewijspositie in deze zaak’ heeft.